0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Tietomallikoordinointi

Tietomallikoordinointi

Hyödynnämme tietomallintamista (BIM) rakennuksen elinkaaren kaikissa vaiheissa tarveselvityksestä käyttöön ja ylläpitoon. Suunnittelu ja rakennuttaminen perustuvat kehittämiimme tehokkaisiin, LEAN-periaatteita hyödyntäviin suunnittelumenetelmiin ja tietomallipohjaiseen rakennuttamiseen.

Osaamisemme takaa tilaajan tavoitteiden toteutumisen sekä oikean laadun ja kustannustehokkuuden. Kehitämme aktiivisesti suunnittelu-, mallintamis-, simulointi- ja virtuaaliosaamistamme.

Tietomallintamista käytetään tarve- ja hankeselvitysvaiheista suunnitteluun ja rakentamiseen ja aina käyttö- ja ylläpitovaiheisiin asti. Meille tietomallintaminen on suunnittelua, rakentamista, käyttöä ja kunnossapitoa tukeva apuväline. Keskeistä on hyödyntää ja jakaa tietomalleja ja niiden sisältämää tietoa rakennuksen tai teollisuuslaitoksen koko elinkaaren aikana. Mallintaminen tehostaa kommunikointia sekä saumatonta yhteistyötä rakennusprosessin eri osapuolten kesken.

Tietomallikoordinointihankkeissamme noudatamme YTV 2012 ohjeistusta ja palvelumme mahdollistavat tietomallien kattavan hyödyntämisen projektin eri vaiheissa.

Tietomallikoordinaattori

Hankkeessasi on apuna alan parhaat BIM-koordinaattorit.

Tarveselvitysvaiheessa määritetään hankkeen tietomallintamisen tavoitteet ja tietomallikoordinaattori toimii tilaajan asiantuntijana hankkeessa. Tietomallikoordinaattori avustaa tilaajaa hyvätasoisen lähtötietomallin tilaamisessa.

Hankesuunnitteluvaiheessa määritetään alustava tietomallinnussuunnitelma hankkeelle ja varmistetaan riittävä aika tietomallinnukselle.

Suunnittelun valmisteluvaiheessa laaditaan tietomallinnuksen riskitarkastelu. Tietomallikoordinaattori avustaa tilaajaa suunnittelijoiden tietomallinnustehtävien määrittämisessä.

Luonnosvaiheessa asiantuntijamme selvittää kaikki mallinnukseen liittyvät tarpeet tilaajan ja arkkitehdin kanssa.

Hankkeen toteutusvaiheessa tietomallikoordinaattori kerää ja sovittaa yhteen eri suunnitteluosapuolten tietomallit ja tarkastaa ne.

Rakentamisen valmisteluvaiheessa tietomallikoordinaattori suorittaa tietomallien laadunvarmistustehtäviä ja avustaa tilaajaa urakoitsijoiden valinnassa. Rakentamisvaiheessa hän järjestää tietomallikatselmuksen, päivittää tietomallinnussuunnitelman ja sopii yhteistyömenettelyistä mallinnuksen osalta.

Projektin lopuksi tietomallikoordinaattori laatii suunnittelu- tai toteumamalleista yhdistelmämallin raportteineen ja avustaa tietomallien hyödyntämismahdollisuuksista rakennuksen ylläpitovaiheessa.

Antti Hämäläinen

Asiakkuudet ja myynti

Niko Vironen

Osastopäällikkö, VDC- ja palvelukehitys