0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

VirtualSite

VirtualSite – Yhteistyötä ilman rajoituksia

Virtuaalisen 3D-työympäristön avulla mahdollistamme hankkeiden yhteiskehittämisen ja palaverit nopeasti, tehokkaasti ja turvallisesti etänä.

Realistisessa mittakaavassa olevan 3D-ympäristö tekee projektista merkittävästi ymmärrettävämmänEri suunnitteluratkaisujen toimivuus voidaan varmentaa jo suunnittelupöydällä, eikä vasta rakentamisen jälkeen. 

VirtualSite tehostaa projektinhallintaa, tiedonkulkua ja vuorovaikutusta kaikkien projektin osapuolten kesken ja avaa aivan uudenlaisia mahdollisuuksia yhteiskehittämiseen ja sidosryhmien osallistamiseen.

Swecon erittäin kehittynyt virtuaaliympäristö ja laaja kehitysverkko takaavat työkalun turvallisen sekä helpon käyttöönoton ja käytön. Sen älykkäät ja kokemukselliset teknologiat mahdollistavat isojen globaalien laitoshankkeiden ja rakennusten suunnittelun missä tahansa erittäin tehokkaasti.

VirtualSiteen tuotetaan virtuaalimalleja joko yksittäisistä tiloista ja toiminnoista tai suurista kokonaisuuksista, kuten rakennuksista tai tehdasalueista. Virtuaalimallit tuotetaan automaattisesti tietomallin pohjalta.  

  • Tekee päätöksenteosta nopeampaa ja tarkempaa 
  • Sujuvoittaa vuorovaikutusta ja lisää yhteistyötä eturyhmien välillä 
  • Osallistaa sidosryhmät mukaan 
  • Parantaa tuottavuutta 
  • Vahvistaa riskienhallintaa ja yleistä turvallisuutta 

Ryhmäkäyttö ja kokoukset virtuaaliympäristössä

VirtualSite ympäristössä voi järjestää kokouksia teams-kokouksien tapaan. Osallistujat liittyvät samaan virtuaaliympäristöön ja käyttäjät näkevät ja kuulevat toisensa (Avatarit) sekä voivat liikkua virtuaaliympäristössä vapaasti.

Ryhmänjohtaja voi siirtää osallistujat samaan kohtaan mallia. Lisäksi eri toiminnot kuten kommentointi, piirtäminen, objektien korostaminen jne. näkyvät koko osallistujaryhmälle.

Co-Creation – yhteiskehittely

Virtuaalinen työympäristö avaa aivan uudenlaisia mahdollisuuksia yhteiskehitttelyyn. Mallissa voidaan hahmottaa ja kokea asioita eri perspektiiveistä ja tarkastella vaihtoehtojen toimivuutta. Esimerkiksi työturvallisuuden, huollettavuuden tai esteettömyyden asettamia vaatimuksia pystytään testaamaan.

Malliin on mahdollista tuoda katalogiin ennalta lisättyjä objekteja. Näitä objekteja voidaan myös siirrellä ja nämä kaikki näkyvät myös ryhmäkäytössä.​ Piirtotyökalulla voidaan piirtää ja kirjoittaa vapaasti. Piirrokset näkyvät ryhmäkäytössä kaikille mallissa mukana olevilla . Piirrokset tallentuvat malliin ja näin ollen seuraavan kerran mallia avattaessa samat piirustukset löytyvät yhä mallista.​

Visuaalisuus

Virtuaaliympäristössä suunnitelmien visuaalisuus tuodaan aivan uudelle tasolla, kun niitä pystytään tarkastelemaan mallin sisältä käsin, eri perspektiiveistä ja näin ollen eri käyttäjäroolit pystytään osallistamaan suunnitelmiin aivan eri tavalla kuin kaksiulotteisia piirustuksia katsomalla.

Lisäksi voidaan virtuaaliympäristössä voidaan näyttää asioita. Esimerkiksi kohteen rakennusjärjestys voidaan tehdä VirtualSitessa ja varmistaa toimivuus ennen itse rakentamista.

VirtualSite visualisoi Lumonin parvekelasiratkaisut asiakkaille aivan uudella tasolla

Kansainvälisesti toimivassa Lumonissa etsittiin uusia tapoja toteuttaa parvekelasitusten tuoteidean esittelyjä asiakkaille. Swecon virtuaalitodellisuuspalvelu VirtualSite™ löytyi ratkaisuksi. Lumonilla virtuaalimallien koetaan antavan heille kilpailuetua, sillä esimerkiksi ilmastonmuutoksen tuomat sään ääri-ilmiöt konkretisoituvat mallin avulla asukkaille, arkkitehdeille ja rakennuttajille.

 

Lumon parvekelasit

Fyysisesti erillään – henkisesti yhdessä

VirtualSite tarjoaa kaikille projektin osapuolille havainnollisen tilan ja virtuaalisen katselumallin avulla ihmiset kohtaavat riskittömästi ja turvallisesti. Ihmiset ovat virtuaalitodellisuudessa fyysisesti erillään, mutta tunne yhteydestä on vahva.  Jos yksi kuva vastaa tuhatta sanaa, virtuaalikokemus päihittää tuhat videota ja on aina yksilöllinen.

Etätyö

Niko Vironen

Tuote- ja myyntipäällikkö, VDC-palvelut
Copy link
Powered by Social Snap