ENERGIA

Siirrymme kestäviin energiajärjestelmiin ympäri maailmaa. Energia-alan asiantuntijamme hallitsevat koko energiatoimitusketjua. Me suunnittelemme, kuinka energiaa voidaan tuottaa, jakaa ja kuluttaa mahdollisimman tehokkaasti. Korvaamme fossiilisia polttoaineita uusiutuvilla energiamuodoilla sekä kehitämme ratkaisuja, joilla parannetaan käytössä olevien energiantuotantolaitosten tehokkuutta. Tuloksena on luotettava, kustannustehokas ja ympäristön kannalta kestävä energiatoimitusjärjestelmä.

Palvelumme

  • Uusiutuva energia
  • Jätteestä energiaksi
  • CHP
  • Energian tuotanto ja jakelu
  • Tuulivoima
  • Ydinvoima

Uusiutuva energia

Nykypäivän energiantuotannon suurimpia haasteita on huolehtia polttoaineiden riittävyydestä ja kestävästä käytöstä. Pystyäksemme vastaamaan energiantarpeeseen kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti, on meidän pystyttävä tuottamaan yhä suurempi osa energiastamme uusiutuvia energialähteitä käyttäen.

Swecon asiantuntijat työskentelevät jatkuvasti kestävän kehityksen mukaisten energiantuotantomuotojen parissa pyrkien turvaamaan energiantuotannon edellytykset myös tuleville sukupolville.

Uusiutuvan energian toimeksiantoihimme sisältyvät erilaiset biomassaan pohjautuvat energiantuotantoprojektit, kuten energiantuotantolaitokset tai biomassan jalostaminen polttoaineeksi kaasuttamalla ja jalostaminen liikennepolttoaineeksi. Biopolttoainetta käytetään myös pellettitehtaiden raaka-aineena.

Jo jätteeksi luokitelluista materiaalivirroista voidaan tehdä energiaa ympäristöä kunnioittaen käsittelemällä polttokelpoinen jae joko perinteisellä massapoltolla tai kaasuttamalla energiajäte kaasuksi, joka voidaan hyödyntää energiantuotannossa. Myös kaatopaikkakaasut voidaan hyödyntää. Asiantuntijamme ovat suunnitelleet jätteen hyödyntämislaitoksia kaikilla tunnetuilla tekniikoilla ja pystymme näin vaikuttamaan kaatopaikkojen kasvun hillitsemiseen.

Uusiutuvista energioista raaka-ainekustannuksiltaan halvimpia ovat tuuli-, aurinko- ja vesivoima. Olemme osallistuneet erilaisiin tuulivoiman hankeselvityksiin sekä suorittaneet vaativia suunnittelutehtäviä tuuliturbiinivalmistajille. Suomen vesivoimapotentiaali on hyödynnetty melko tarkkaan, mutta osallistumme jo käytössä olevien vesivoimaloiden perusparannus- sekä kunnossapitosuunnitteluun varmistaen voimaloiden käytettävyyden pitkälle tulevaisuuteen.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_energy.jpg

PROJEKTEJAMME

Energia-alan asiantuntijamme ovat mukana useissa erilaissa energiahankkeissa.

OTA YHTEYTTÄ

EVÄSTEET

Käytämme kotisivuillamme evästeitä käyttäjien sivustokokemuksen parantamiseksi. Evästeillä emme kerää emmekä tallenna henkilökohtaisia tietoja. Hyväksymällä evästeet, pääset vierailemaan kotisivuillamme. Mikäli et halua, että laitteellesi tallennetaan evästeitä, voit muuttaa selaimesi asetuksia niiden estämiseksi.