ENERGIA

Siirrymme kestäviin energiajärjestelmiin ympäri maailmaa. Energia-alan asiantuntijamme hallitsevat koko energiatoimitusketjua. Me suunnittelemme, kuinka energiaa voidaan tuottaa, jakaa ja kuluttaa mahdollisimman tehokkaasti. Korvaamme fossiilisia polttoaineita uusiutuvilla energiamuodoilla sekä kehitämme ratkaisuja, joilla parannetaan käytössä olevien energiantuotantolaitosten tehokkuutta. Tuloksena on luotettava, kustannustehokas ja ympäristön kannalta kestävä energiatoimitusjärjestelmä.

Palvelumme

  • Uusiutuva energia
  • Jätteestä energiaksi
  • CHP
  • Energian tuotanto ja jakelu
  • Tuulivoima
  • Ydinvoima

CHP

Energiaa on tuotettava mahdollisimman hyvällä hyötysuhteella niin, että polttoaineen sisältämä energiamäärä saadaan käyttöön mahdollisimman tehokkaasti.

Polttotekniikoiden heikkoutena puhtaassa energiantuotannossa on alhainen hyötysuhde. Lämmöntuotannossa voidaan palamisessa vapautuva lämpö ottaa talteen tehokkaammin, mutta pelkällä lämpöenergialla ei pystytä valaisemaan taloja tai käynnistämään sähkölaitteita. Ratkaisu ongelmaan on yhdistetty sähkön ja lämmön tuotanto CHP (combined heat and power).

Toimeksiantomme sisältävät projekteja pienen kokoluokan CHP-projektista suuren kaupungin energiantuotantovarmuuden kasvattamiseen CHP-laitoksella – ja kaikkea siltä väliltä. Tyypillisesti CHP-laitoksen kapasiteetti Suomen oloissa vaihtelee 2-120 MWe välillä. Suunnittelijamme paneutuvat työhönsä vastuuntuntoisesti kaikenkokoisissa hankkeissa.

CHP-hankkeen alkukehityksessä mitoitamme tulevan voimalaitoksen olemassa olevan kaukolämpöverkon tai tehtaan höyrynkulutuksen vaatimusten mukaisesti optimoiden myös turbiinin lauhdehännän kapasiteetin mahdollista lisäsähkön tuotantoa varten. Esisuunnitteluvaiheessa teemme laitoksen luvituksen sekä päälaitteiden hankintasuunnittelun. Toteutussuunnitteluvaiheessa teemme yksityiskohtaisen suunnittelun sekä vastaamme apulaitehankinnoista. Toteutusvaiheessa vastaamme myös laitoksella tapahtuvasta asennus- ja käyttöönottovalvonnasta sekä laitoksen käyttöhenkilökunnan koulutuksesta.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_energy.jpg

PROJEKTEJAMME

Energia-alan asiantuntijamme ovat mukana useissa erilaissa energiahankkeissa.