ENERGIA

Siirrymme kestäviin energiajärjestelmiin ympäri maailmaa. Energia-alan asiantuntijamme hallitsevat koko energiatoimitusketjua. Me suunnittelemme, kuinka energiaa voidaan tuottaa, jakaa ja kuluttaa mahdollisimman tehokkaasti. Korvaamme fossiilisia polttoaineita uusiutuvilla energiamuodoilla sekä kehitämme ratkaisuja, joilla parannetaan käytössä olevien energiantuotantolaitosten tehokkuutta. Tuloksena on luotettava, kustannustehokas ja ympäristön kannalta kestävä energiatoimitusjärjestelmä.

Palvelumme

  • Uusiutuva energia
  • Jätteestä energiaksi
  • CHP
  • Energian tuotanto ja jakelu
  • Tuulivoima
  • Ydinvoima

Energian tuotanto ja jakelu

Kaikkialla jokapäiväisessä elämässämme tarvitsemme energiaa. Suurin osa käyttämistämme laitteista toimii sähköllä ja lämpöä tarvitsemme sekä kiinteistöjen, että teollisuuden tarpeisiin. Sweco on mukana yhteiskunnalle elintärkeässä energiantuotannossa tarjoamalla asiakkaille palveluita energiahankkeiden jokaiseen vaiheeseen.

Tarjoamme kokonaisvaltaisia konsultti- ja suunnittelupalveluja myös voimalaitoshankkeisiin.  Palvelemme energiahankkeen kaikissa vaiheissa energiankulutusanalyyseistä, energiaselvityksistä ja projektien esisuunnittelusta projektien toteutukseen asti. Rakennusvaiheeseen tarjoamme myös asennus- ja rakennusvalvontaa, koulutusta sekä käyttöönoton koordinoinnin.

Asiantuntemuksemme energiantuotannossa kattaa CHP-voimalat, lauhdevoimalaitokset, kombivoimalaitokset, hiili- ja biomassakattilat, jätteenpolton, kaasutusteknologian, höyry- ja kaasuturbiinit, sähköverkot, sekä kaasun- ja öljynsiirtojärjestelmät.

Asiakkaitamme energiasektorilla ovat energiantuottajat, energiaintensiivinen teollisuus sekä laitos- ja laitetoimittajat.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_energy.jpg

PROJEKTEJAMME

Energia-alan asiantuntijamme ovat mukana useissa erilaissa energiahankkeissa.