ENERGIA

Siirrymme kestäviin energiajärjestelmiin ympäri maailmaa. Energia-alan asiantuntijamme hallitsevat koko energiatoimitusketjua. Me suunnittelemme, kuinka energiaa voidaan tuottaa, jakaa ja kuluttaa mahdollisimman tehokkaasti. Korvaamme fossiilisia polttoaineita uusiutuvilla energiamuodoilla sekä kehitämme ratkaisuja, joilla parannetaan käytössä olevien energiantuotantolaitosten tehokkuutta. Tuloksena on luotettava, kustannustehokas ja ympäristön kannalta kestävä energiatoimitusjärjestelmä.

Palvelumme

  • Uusiutuva energia
  • Jätteestä energiaksi
  • CHP
  • Energian tuotanto ja jakelu
  • Tuulivoima
  • Ydinvoima

Jätteestä energiaksi

Jätehuolto on monissa maissa yhä suurempi ongelma alati kasvavien jätevuorten takia. Ympäristöä kuormittavat kaatopaikat alkavat olla mennyttä maailmaa, mutta kierrätys ja jätteiden uusiokäyttö eivät kuitenkaan yksin riitä ratkaisemaan jäteongelmaa, vaan ratkaisua on etsittävä myös jätteenpoltosta.

Jätteeksi luokitelluista materiaalivirroista kelpaavat yhä raaka-aineeksi ne, joista voidaan ympäristöä kunnioittaen saada energiaa. Tällöin hyödynnetään polttokelpoinen jae joko perinteisellä massapoltolla tai kaasuttamalla energiajäte kaasuksi, joka voidaan käyttää energiantuotannossa. Yhtenä vaihtoehtona on myös jätteen rinnakkaispoltto, jossa poltetaan laitoksella syntyvä jäte viereisen voimalaitoksen kattilassa, jolloin säästetään ympäristöä sekä jätteiden kuljetuksen osalta että pienentyneen polttoaineenkulutuksen myötä.

Swecon asiantuntijat ovat suunnitelleet jätteen hyödyntämislaitoksia kaikilla tunnetuilla tekniikoilla ja edistävät tällä tavoin kestävää kehitystä.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_energy.jpg

PROJEKTEJAMME

Energia-alan asiantuntijamme ovat mukana useissa erilaissa energiahankkeissa.