ENERGIA

Siirrymme kestäviin energiajärjestelmiin ympäri maailmaa. Energia-alan asiantuntijamme hallitsevat koko energiatoimitusketjua. Me suunnittelemme, kuinka energiaa voidaan tuottaa, jakaa ja kuluttaa mahdollisimman tehokkaasti. Korvaamme fossiilisia polttoaineita uusiutuvilla energiamuodoilla sekä kehitämme ratkaisuja, joilla parannetaan käytössä olevien energiantuotantolaitosten tehokkuutta. Tuloksena on luotettava, kustannustehokas ja ympäristön kannalta kestävä energiatoimitusjärjestelmä.

Palvelumme

  • Uusiutuva energia
  • Jätteestä energiaksi
  • CHP
  • Energian tuotanto ja jakelu
  • Tuulivoima
  • Ydinvoima

Tuulivoima

Ympäri maailmaa siirrytään kestävään energiajärjestelmään, ja tuulivoiman kehityksellä on tässä tärkeä rooli. Sweco on tiukasti mukana siirtymässä tavoitteenaan tuulivoiman täyden potentiaalin kehittäminen.

Swecon laaja-alainen kokemus yhdistettynä paikallisuuteen useilla eri markkinoilla antavat meille mahdollisuuden tarjota kokonaisratkaisuja ja tukea asiakkaitamme koko kehitysprosessin ajan investointikohteiden valinnasta aina uuteen kehitykseen ja toiminnan optimointiin.

Olemme tiiviisti mukana hankkeen joka vaiheessa ja teemme muun muassa tuuliresurssianalyyseja ja toteutettavuustutkimuksia, suunnittelemme, hoidamme hankintoja, valvomme työmaita sekä tarkastamme ja optimoimme toimintoja.

Asiakkainamme on pitkän linjan energiayhtiöitä, jotka haluavat kehittää tuulivoimaportfoliotaan, uusia yrityksiä, jotka pyrkivät kehittämään kestävää energiantuotantoa sekä sijoittajia ja rahoittajia.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_energy.jpg

PROJEKTEJAMME

Energia-alan asiantuntijamme ovat mukana useissa erilaissa energiahankkeissa.