ENERGIA

Siirrymme kestäviin energiajärjestelmiin ympäri maailmaa. Energia-alan asiantuntijamme hallitsevat koko energiatoimitusketjua. Me suunnittelemme, kuinka energiaa voidaan tuottaa, jakaa ja kuluttaa mahdollisimman tehokkaasti. Korvaamme fossiilisia polttoaineita uusiutuvilla energiamuodoilla sekä kehitämme ratkaisuja, joilla parannetaan käytössä olevien energiantuotantolaitosten tehokkuutta. Tuloksena on luotettava, kustannustehokas ja ympäristön kannalta kestävä energiatoimitusjärjestelmä.

Palvelumme

  • Uusiutuva energia
  • Jätteestä energiaksi
  • CHP
  • Energian tuotanto ja jakelu
  • Tuulivoima
  • Ydinvoima

Uusiutuva energia

Energiantuotanto on maailmanlaajuisesti merkittävä hiilidioksidipäästöjen lähde. Siirtyminen uusiutuviin energiamuotoihin vähentää päästöjä huomattavasti. Uusiutuvan energian käytön lisäämiseen vaadittava teknologia ja infrastruktuuri ovat jo olemassa, mutta meidän tulee muuttaa käsityksiämme uusitutuvasta energiasta, jotta voimme siirtyä käyttämään sitä nopeammin. Teknologiset ratkaisut, kuten energian varastointi, ovat myös tärkeitä keinoja uusiutuvien energiamuotojen käyttöönottoon lämmityksessä ja liikenteessä.

Swecon asiantuntijat työskentelevät jatkuvasti kestävän kehityksen mukaisten energiantuotantomuotojen parissa pyrkien turvaamaan energiantuotannon edellytykset myös tuleville sukupolville.

Uusiutuvan energian toimeksiantoihimme sisältyvät muun muassa erilaiset biomassaan pohjautuvat energiantuotantoprojektit, jätteenhyödyntämislaitokset sekä tuuli-, aurinko- ja vesivoimahankkeet. Suunnittelumme varmistaa voimaloiden käytettävyyden pitkälle tulevaisuuteen.

 

 

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_energy.jpg

PROJEKTEJAMME

Energia-alan asiantuntijamme ovat mukana useissa erilaissa energiahankkeissa.