Keravan biovoimalaitos

Keravan Lämpövoima Oy rakennutti uuden kotimaisia polttoaineita käyttävän biovoimalaitoksen. Sweco on toimittanut asiantuntijapalveluita laitoksen toteutussuunnitteluun, hankintoihin ja valvonut projektia tarjouksesta toteutukseen asti.

FAKTAT

PROJEKTI

Keravan biovoimalaitos

 

VUOSI

2009

TAUSTAA

Keravan biovoimalaitos käyttää pääasiallisesti puuperäisiä polttoaineita, kuten kuorta, sahapurua ja metsätähdehaketta. Puuperäisten polttoaineiden osuus on 80 % kokonaispolttoainevirrasta. Myös ruokohelpeä on mahdollista hyödyntää polttoaineena. Voimalaitoksella tuotetaan sähkön ja prosessihöyryn lisäksi paikallisille asukkaille kaukolämpöä, kotimaisilla polttoaineilla.

Voimalaitoksen kattila on tyypiltään kerrosleijukattila ja laitoksella tuotetaan sähköä valtakunnan verkkoon, kaukolämpöä Keravan kaupunkiin ja prosessihöyryä paikalliselle teollisuudelle. Voimalaitos on ns. vastapainevoimalaitos ja siinä on hyödynnetty parasta mahdollista käytössä olevaa tekniikkaa.

RATKAISU

Sweco valittiin toteutusvaiheen suunnittelijaksi kilpailutuksen jälkeen. Toimimme tässä projektissa EPCM-konsulttina. Työn laajuus kattoi prosessi- ja laitossuunnittelun, prosessisähköistyksensuunnittelun, hankintaneuvottelut, tarjousten teknisen dokumentaation, tarjousvertailut, sopimusneuvottelut, sopimusten allekirjoittamisen, työmaavalvonnan ja koekäytöt. Voimalaitos luovutettiin asiakkaalle valmiina kaupalliseen käyttöön marraskuussa 2009.

Kuva: UKI Arkkitehdit Oy

"Keravan voimalaitos on malliesimerkki parasta mahdollista tekniikkaa käyttävästä biovoimalaitosprojektista, joka saatiin läpi aikataulussa ja budjetoidusti."
Projektipäällikkö Visa Ahola, Sweco.