Valmet Oy – biokattilan BOP suunnittelu

Valmet Oy (ent. Metso Power Oy) toimitti asiakkaalleen Jönköping Energi AB:lle uuden biokattilan. Sweco toteutti Valmet Oy:n alihankkijana voimalaitoksen prosessi- ja putkistosuunnittelua.

FAKTAT

PROJEKTI

Biokattilan BOP suunnittelu

TAUSTAA

Jönköping Energi AB:n biopolttoaineita käyttävä voimalaitos tuottaa 35 MW sähköä valtakunnan verkkoon ja 89 MW kaukolämpöä noin 55 000 kaupunkilaiselle. Uusi voimalaitos korvaa olemassa olevaa voimalaitoskapasiteettia ja mahdollistaa jalostusarvoltaan alhaisempien biopolttoaineiden hyödyntämisen.

RATKAISU

Toimeksiantoomme kuuluivat BoP alueen prosessi-, layout- ja putkistosuunnittelu. Suunnittelimme kohteen kaukolämpöprosessi, höyry- ja lauhdejärjestelmät pois lukien tuorehöyrylinjat turbiinille, suljettu jäähdytysvesipiiri, lauhteenkäsittely, paine-ja instrumentti-ilma, vesitykset sekä ilmaukset. Putkistosuunnittelu ja putkistokomponenttien valinta suoritettiin EN-normien ja PED:n mukaisesti.

"Yhteistyökuviot Valmetin kanssa saatiin nopeasti sovittua ja työt aloitettiin heti sopimusten allekirjoittamisen jälkeen. Projektissa oli Swecon lisäksi useita muita toimijoita, joka asetti haasteita aikataulujen ja työvaiheiden yhteensovittamisessa. Haasteista huolimatta pysyimme hyvin aikataulussa ja budjetissa."
Projektipäällikkö, Kari Aho, Sweco