Voimalaitos Valkaan

Enefit Power and Heat Valka SIA rakennutti EU-tuetulla rahoituksella voimalaitoksen Latvian ja Eestin rajalla sijaitsevaan Valkan kaupunkiin. Voimalaitos tuottaa sähköä ja kaukolämpöä uusiutuvista kiinteistä polttoaineista. Sweco valvoi laitoksen EPC-toimitusta.

FAKTAT

PROJEKTI

Valkan kaupungin voimalaitoksen EPC-valvonta

VUOSI

2012

TAUSTAA

Voimalaitos on kiinteän polttoaineen vastapainevoimalaitos ja se tuottaa 2,4 MW sähköä ja 8 MW kaukolämpöä. Kaukolämpöä toimitetaan Valkan kaupungin asukkaille Latviaan. Sähkö toimitetaan Latvian valtakunnalliseen sähkönjakeluverkkoon. Sweco sai toimeksiannon kun esisuunnittelu ja EPC- sopimus olivat jo toteutettu.

RATKAISU

Toimimme projektissa EPC-toimituksen valvojana. Toimituksen valvonnan lisäksi toimimme asiakkaan asiantuntijana ja neuvonantajana projektin implementoinnissa ja käyttöönotossa.

"Projektin haasteena oli EU:n vaatima raportointi, sekä erilaisten työkulttuurien yhteensovittaminen. Menestyksekkään projektin avainasemassa oli asiantuntijamme läsnäolo voimalaitostyömaalla käyttöönoton aikana, toimintamme joustavuus ja tiivis yhteydenpito asiakkaan kanssa."
Projektipäällikkö Satu Ranta, Sweco