Olkiluoto

Olkiluodon ydinvoimalaitosyksiköt tehostavat hiilineutraalin perusvoiman tuotantoa.

FAKTAT

PROJEKTI

Olkiluodon ydinvoimayksiköiden suunittelutehtävät

VUOSI

Useat suunnittelutehtävät 2000-2016

TOIMEKSIANTO

Teollisuuden Voima Oyj

TAUSTAA

Olkiluodon ydinvoimalaitokset sijaitsevat Olkiluodon saarella Eurajoella ja sen omistaa Teollisuuden Voima Oyj (TVO). Olkiluodolla sähköä tuottavien ydinvoimalaitoksen sähköntuotanto on noin 18 prosenttia Suomessa kulutetusta ja noin 23 prosenttia maassa tuotetusta sähköstä. Kolmas yksikkö on juuri rakenteilla ja tämän ERP-tyyppisen reaktorin arvioidaan valmistuvan käyttöönottokuntoon vuonna 2018. Teollisuuden Voima teki vuosina 2007–2008 ympäristövaikutusten arviointia Olkiluotoon sijoitettavalle neljännelle ydinvoimalaitosyksikölle.

RATKAISU

Sweco on ollut mukana kaikkien ydinvoimalaitosyksiköiden suunnittelutehtävissä. Olemme tehneet teknis-taloudellisia lupaselvityksiä uuden Olkiluodon voimalaitoksen rakentamista varten sekä rakenteilla olevaan OL3-laitokseen ja rakennesuunnittelua OL1 ja OL2 -laitosten modernisointi-ohjelmaa varten. Olemme suunnitelleet sähköverkon ETAP simulaatiot 130 MW varavoima kaasuturbiinilaitokselle, mukaan lukien syötöt OL1:een ja OL2:een. Lisäksi olemme tehneet yksityiskohtaista rakennesuunnittelua reaktorirakennuksen lentokonetörmäyssuojaan.

Kuvat: TVO / Hannu Huovila