0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Edistämme kestävää liikkumista tulevaisuuden yhteisöissä ja kaupungeissa.

Infra ja liikenne

Kestävä ja toimiva liikennejärjestelmä ja infra vastaavat tulevaisuuden liikkumistarpeisiin.

Kaupunkien kasvaessa ja tiivistyessä on huomioitava tulevaisuuden vähäpäästöiset liikkumistarpeet sekä kehitettävä yhdyskuntarakennetta pitkäjänteisesti. Suunnittelemme infraa ja liikennejärjestelmää, jotka parantavat liikkumista ja helpottavat ihmisten päivittäistä elämää tulevaisuuden yhteisöissä ja kaupungeissa. 

Swecon liikennesuunnittelun asiantuntijat tukevat kestäviä ja resurssitehokkaita liikkumisvalintoja ja älykkäitä liikkumismahdollisuuksia. Sweco on johtava raideliikenteen asiantuntija, joka on mukana suomalaisissa rata- ja raitiotiehankkeissa. Edistämme kestävien liikkumismuotojen käyttöä maankäytön suunnittelussa  ja myös esimerkiksi kaupunkipyörähankkeissa.

Syvällinen tuntemus liikennejärjestelmän toimintatavoista ja infrastruktuurista takaavat laadukkaat selvitykset, tarkastelut ja asiantuntijapalvelut suunnittelun eri vaiheissa. Osaamisemme kattaa niin esisuunnittelun, liikenteen mallinnuksen, kävelyn ja pyöräilyn suunnitelmat, maankäytön liikennesuunnittelun kuin liikenteen ja liikkumisen ohjauksenkin.

Raideliikenteen valoisa tulevaisuus

Viimein syksyllä 2016 pullot poksahtivat auki ja kuohuvaa kaadettiin laseihin. Tampereen ratikkaa suunnittelevan Raitiotieallianssin jäsenet olivat juuri saaneet tietää kaupunginvaltuuston hyväksyneen Raitiotieallianssin kehitysvaiheen suunnitelmat, mikä mahdollisti toteutusvaiheeseen siirtymisen. 15 kilometrin mittaisen raitiotien rakennustyöt käynnistyivät Tampereella vauhdilla jo heti loppuvuodesta 2016.

Ensimmäistä kertaa yli sataan vuoteen Suomessa kehitettiin ja rakennettiin kokonaan uutta raitiotiejärjestelmää.

Tampereen ratikka
Raide-Jokeri Hiilineutraalin kaupungin edelläkävijä
Raide-Jokeri
Kaupunkifillarit Huima suosio jatkuu!
Kaupunkipyöräilystä on tullut tiivis osa suomalaista urbaania kaupunkielämää.
Tulva- ja hulevesisuunnittelu Pudasjärvi
Pudasjärven tulvasuunnittelu
Sykkeen hulevesisuunnittelu Sastamala
Vesihuolto

Jori Lehtikangas

Ratasuunnittelu

Mikko Rislakki

Raideliikenteen tekniset järjestelmät

Timo Cronvall

Infra- ja taitorakenteet

Minna Weurlander

Maankäyttö, liikenne ja ympäristö

Jani Rantalainen

Kaupunki-infra

Antti Ryynänen

Vesihuolto, hulevedet

Ole meihin yhteydessä!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.