0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Turvallisuusarviointi- ja hyväksyntäpalvelut

Swecon arviointi- ja hyväksyntäpalvelut tarjoavat asiakkaillemme riippumatonta turvallisuusarviointia rautateiden turvallisuuteen liittyvien järjestelmien tuote- ja järjestelmätasoilla ja toisaalta auttavat asiakkaitamme rautatiejärjestelmien turvallisuushyväksynnän saamisessa EU:n alueella ja uusien rautatietuotteiden tuomisessa Suomen markkinoille.  

 

Osana riippumattomia arviointipalveluita tarkastamme ja arvioimme sekä riskienhallintaprosessin kattavuutta YTM-asetuksen (AsBo/YTM ISA) että toiminnallisen turvallisuuden vaatimustenmukaisuutta EN-standardien perusteella (CENELEC EN ISA) sekä raportoimme tuloksista asiakkaillemme. Turvallisuusarvioinnin lopputuotteena tuotamme vaatimustenmukaisen turvallisuuden arviointikertomuksen tuotteesta tai järjestelmästä tai niiden muutoksesta. Tuemme myös asiakkaitamme standardien ja EU-asetuksien tulkitsemisessa. Arviointipalvelumme on raideliikennelain mukainen akkreditoitu riippumattomasta turvallisuusarvioinnista vastaava arviointilaitos. 

Osana hyväksyntäpalveluita turvallisuusarvioinnin asiantuntijamme auttavat asiakkaitamme varmistamaan, että uudet tuotteet ja järjestelmät vastaavat niille asetettuja vaatimuksia. Hyväksyntäpalveluita voimme tarjota kokonaisuuksiin, joita emme ole arvioimassa. Takaamme tehokkaan hyväksyntäprosessin, toimivan yhteyden tarkastuslaitoksiin ja viranomaisiin sekä mahdollisimman nopean tuotehyväksynnän. Tarvittaessa autamme varmistamaan tuotteiden vaatimustenmukaisuuden osallistumalla niiden tarkastuksiin. 

Varmistamme tuotteiden vaatimustenmukaisuuden analysoimalla tuotteeseen kohdistuvat vaatimukset ETA-alueella ja avustamalla asiakkaitamme vaatimusten osoittamiseen vaadittavien testaus- ja tarkastusprosessien suunnittelussa ja järjestämisessä. Prosessin lopputuloksena asiakkaamme saa tuotteellensa tarvittavat hyväksynnät. Tarjoamme asiantuntijapalveluita myös toiminnalliseen turvallisuuden hallintaan, riskienhallintaprosesseihin sekä ERTMS-ratkaisuihin. 

Swecon arviointi- ja hyväksyntäpalvelut on toiminut arvostettuna akkreditoituna arviointilaitoksena vuodesta 2011 lähtien. Akkreditoituihin pätevyysalueisiimme kuuluvat mm. standardit EN 50126-1, EN 50126-2, EN 50128, EN 50129 ja EN 50159 sekä YTM-asetus (EU) N:o 402/2013.   Arviointi– ja hyväksyntäpalveluidemme FINAS-akkreditointitodistus on saatavissa FINAS:in verkkosivuilta.

Harry Nyström

Tekninen johtaja

Ota meihin yhteyttä

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.