0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Kestävä liikkuminen

Uskomme kokonaisvaltaiseen kestävän liikkumisen suunnitteluun ja ennakkoluulottomaan kehittämiseen. Liittyivätpä haasteesi sitten kävelyyn, pyöräilyyn, kaupunkipyöriin tai muihin liikkumispalveluihin, joukkoliikenteeseen, liikkumisen ohjaukseen tai kestävään liikennejärjestelmään kokonaisuutena, voit luottaa siihen, että Swecolta löytyy ratkaisu. 

Kävely ja pyöräily

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen ovat keinoja ekologisemman, elinvoimaisemman, turvallisemman, viihtyisämmän ja toimivamman kaupungin ja elinympäristön ja luomiseenNäemmekin kävelyn ja pyöräilyn erottamattomana osana kestävää kaupunkikehitystä. Uskomme, että perusta hiilineutraalille Suomelle rakennetaan suunnittelupöydillä. Asiantuntijamme ja suunnittelijamme edistävät hiilineutraaleja tavoitteita kaikilla suunnittelutasoilla aina strategista suunnitelmista konkreettisiin rakennussuunnitelmiin. 

Laadimme kävelyn ja pyöräilyn selvityksiä ja edistämisohjelmia. Kestävän liikkumisen asiantuntijamme suunnittelevat pyöräväyliä ja reittejä niin rakennettuun ympäristöön kuin luonnonympäristöön – esimerkiksi maastopyöräilyreittien merkeissä. Arkipyöräilyn lisäksi laadimme pyörämatkailua edistäviä selvityksiä, strategioita ja suunnitelmia. Asiantuntijamme myös tukevat eri maankäytön suunnitteluvaiheita, jotta kävelyn ja pyöräilyn edistäminen huomioidaan myös esimerkiksi kaavoituksessa. 

Suunnittelijamme laativat myös pyöräliikenteen tavoiteverkkoja, pyöräteiden yleissuunnitelmia, liikenteenohjaussuunnitelmia ja pyöräteiden rakennussuunnitelmia. Olemme erittäin kokeneita pyöräpysäköinnin suunnittelijoita niin yleissuunnitelmien kuin toteutussuunnitelmien osalta esimerkiksi asemanseutujen liityntäpyöräpysäköinnin osalta. 

Kaupunkipyörien ykkönen!

Kaupunkifillarit ovat tulleet Helsinkiin jäädäkseen! Kaupungin tavoitteena on kasvattaa pyöräilyn osuutta muiden kestävien liikkumismuotojen rinnalla. Helsingillä ja Espoolla on käytössä jo 4570 kaupunkipyörää ja 457 asemaa, joista 347 sijaitsee Helsingissä. Sweco on vastannut Helsingin kaupunkipyörien asemapaikkasuunnittelusta vuodesta 2016 alkaen.

Helsingin kaupungin tavoitteena on lisätä pyöräliikenteen osuutta 20 prosenttiin vuoteen 2035 mennessä. Yksi keinoista on kaupunkipyöräjärjestelmä, jonka asemapaikkasuunnittelussa Sweco on ollut mukana jo puolen vuosikymmenen ajan. Järjestelmään on tehty useita laajennuksia, ja tällä hetkellä käytössä alkaa olla lähes ihannemäärä sekä pyöriä että asemia.

Kaupunkipyöräilystä on tullut tiivis osa suomalaista urbaania kaupunkielämää.

Joukkoliikennesuunnittelu

Swecolta löytyy laajaa osaamista erilaisista joukkoliikenteen suunnittelu- ja kehittämishankkeista sekä laajaa ymmärrystä joukkoliikenneviranomaisten toiminnasta. Kestävän liikkumisen asiantuntijamme ovat käytettävissä aina joukkoliikenteen tarvemäärittelystä ja järjestämisen esiselvityksistä linjasto- ja aikataulusuunnitteluun sekä joukkoliikenneinfran kehittämiseen. Meiltä löytyy osaamista myös strategisten suuntaviivojen määrittelystä, matkaketjujen kehittämisestä ja matkailuun liittyvästä joukkoliikenteen suunnittelusta.  

Joukkoliikennesuunnittelussa keskiössä ovat asiakaslähtöisyys sekä kustannustehokkuus. Hyödynnämme joukkoliikennehankkeissa konsernimme laajaa ja monialaista, kotimaista sekä kansainvälistä osaamista. Tämä varmistaa parhaan mahdollisen lopputuloksen sekä asiakkaillemme että palveluiden loppukäyttäjille, eli matkustajille. 

Tampereen ratikka

Liikkumisen ohjauksella taloudellisia säästöjä ja hyvinvoivia ihmisiä

Liikkumisen ohjauksella pyritään vähentämään henkilöautoilua ja lisäämään joukkoliikenteen ja muiden liikkumispalveluiden sekä kävelyn ja pyöräilyn suosiota. Liikkumisen ohjausta toteutetaan neuvonnalla, markkinoinnilla, liikkumisen suunnittelulla sekä palvelujen koordinoinnilla ja kehittämisellä. Kestävän yhteiskunnan tavoitteiden lisäksi liikkumisen ohjaus tuo taloudellisia ja muita hyötyjä organisaatioille ja yksittäisille ihmisille. Henkilöautoilun vähentyessä esimerkiksi kaupunki saa arvokasta maa-alaa tehokkaampaan käyttöön ja yritys säästää pysäköintitilakuluistaan samalla kun henkilöstön työteho ja terveys paranevat.   

Swecon kaupungeille ja kunnille tarjoama liikkumisen ohjauksen palvelukokonaisuus nivoutuu kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen suunnitteluun.  Esimerkiksi kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmissa käsitellään tavoitereitistön lisäksi myös palveluita ja viestintää. Voimme toteuttaa myös yksittäisiä viestinnällistämishankkeita (katso esimerkki) tai palvelujen kehittämissuunnittelua. Liikkumisen ohjauksen hankkeen kohderyhmänä voivat olla kaikki kuntalaiset tai joku tarkemmin määritelty ryhmä, kuten koululaiset. Kaupunki tai kunta voi toteuttaa liikkumisen ohjauksen hankkeita myös työnantajan roolissa työntekijöilleen.    

Kaupunkien ja kuntien on mahdollista hakea liikkumisen ohjauksen hankkeisiinsa Traficomiltaliikkumisen ohjauksen valtionavustusta, joka on 75 % hankkeen kuluista. Autamme kuntia ja kaupunkeja valtionavustushakemusten tekemisessä.   

Myös yrityksille ja järjestöille Swecolla on tarjota laaja palvelukokonaisuus aina vastuullisuusohjelman liikkumisosion päivityksestä auditointeihin ja toimipisteiden liikkumissuunnitelmien laatimiseen. Työhyvinvointi- ja tilaratkaisusäätönäkulmien lisäksi kaikissa Swecon liikkumisen ohjauksen yrityspalveluissa on vahva viestinnällinen fokus.  Työtekijöiden kestävät liikkumistavat kasvattavat yrityksen mainetta vastuullisena ja edistyksellisenä työnantajana. Asiakkaille tarjotut kestävän liikkumisen palvelut ja järjestelyt ovat näkyviä vastuullisuusbrändin rakentajia.  

 

Mikko Suhonen

Joukkoliikenne

Mikko Raninen

Kaupunkisuunnittelu, kävely ja pyöräily

Petteri Nisula

Liikkumisen ohjaus ja viestintä

Ota meihin yhteyttä!

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Copy link
Powered by Social Snap