0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Liikennesuunnittelulla kestävämpi ja turvallisempi ympäristö

Liikennesuunnittelu on avainasemassa muuttaessamme yhteiskuntaa kestävämmäksi sekä kustannustehokkaita kehittämistoimenpiteitä priorisoitaessa. Liikennesuunnitteluosaamisemme kattaa kaikki kaavoitus- ja suunnitteluvaiheet aina toteutuksen aikaisiin liikennejärjestelyihin.  

Suunnittelemme sujuvia ja turvallisia liikennejärjestelyitä kaikkien kulkumuotojen toimintaedellytykset huomioiden. Varmistamme suunniteltujen ratkaisujen kestävyyden, liikenteellisen toimivuuden, tarkoituksenmukaisuuden ja käytettävyyden sekä esitämme perustellusti erilaisia keinoja koko liikennejärjestelmän kehittämiseksi.  

Liikennejärjestely

Otamme liikennesuunnittelussa huomioon erilaiset liikenneolosuhteet: Suomeen mahtuu erilaisia yhdyskuntarakenteita sekä pitkiäkin välimatkoja, joista seuraa erilaisia tarpeita liikenteen järjestämiselle. Pyrimme motivoimaan asiakkaitamme kohti resurssitehokkaampia ja kestävämpiä liikkumisvalintoja sekä älykkäitä liikkumismahdollisuuksia. Keskeinen osa suunnittelutyötämme on asiakas- ja käyttäjätarpeiden syvällinen ymmärtäminen tiiviin vuorovaikutuksen kautta. 

Hyödynnämme yleisesti käytettyjä liikennesuunnitteluohjelmistoja sekä kehittämiämme analyysimenetelmiä. Liikennesuunnittelutiimimme syvällinen tuntemus liikennejärjestelmästä ja infrastruktuurista takaa asiantuntevat ja laadukkaat selvitykset, tarkastelut ja asiantuntijapalvelut suunnittelun eri vaiheissa. Liikennesuunnittelussa yhdistämme vahvan paikallisen osaamisemme laajaan kansainväliseen kokemukseemme. Tukenamme ovat Sweco-konsernin ulkomaiset huippuosaajat ympäri Euroopan, ja käytössämme on myös laaja yhteistyöverkosto alan toimijoiden ja viranomaisten kesken.  

Asiantuntijamme ovat apunasi kaikessa liikennesuunnitteluun ja liikennejärjestelyyn liittyvissä asioissa:

 • Kestävän liikkumisen suunnittelussa 
 • Maankäytön ja rakennusten liikennesuunnittelussa kaikissa eri kaavoitus- ja suunnitteluvaiheissa 
 • Liikenteen yleis- ja esisuunnittelussa 
 • Liikenteen strategisessa suunnittelussa 
 • Liikenneselvityksissä ja -tutkimuksissa 
 • Toimivuustarkasteluiden laadinnassa 
 • Erikoiskuljetusten suunnittelussa 
 • Liikenteenohjaussuunnittelussa 
 • Työnaikaisten liikennejärjestelyjen suunnittelussa 
 • Logistiikkakeskusten ja teollisuusalueiden liikennesuunnittelussa

 

 

 

Raideliikenteen asiantuntijamme ovat mukana

 • Esisuunnittelussa ja tarveselvityksissä 
 • Ratapiha- ja rataosakohtaisissa selvityksissä 
 • Hankearvioinneissa ja vaikutustarkasteluissa 
 • Täsmällisyys- ja kapasiteettiselvityksissä 
 • Simuloinneissa ja liikennöintimalleissa 
 • Liikenteellisissä ja toiminnallisissa tarkasteluissa eri suunnitteluvaiheissa 
Triplan radat

Outi Leppänen

Liikenne

Jussi Sipilä

Rataliikenne

Ole meihin yhteydessä!

 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Copy link
Powered by Social Snap