0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Liikkumisen ohjaus

Liikkumisen ohjauksella pyritään vähentämään henkilöautoilua ja lisäämään joukkoliikenteen ja muiden liikkumispalveluiden sekä kävelyn ja pyöräilyn suosiota.

 

Liikkumisen ohjauksemme kattaa neuvonnan, liikkumisen suunnittelun sekä palvelujen koordinoinnin ja kehittämisen. Liikkumisen ohjauksella tavoitellaan kestävämpää yhteiskuntaa, mutta samalla liikkumisen ohjaus tuo myös taloudellisia hyötyjä. Henkilöautoilun vähentyessä esimerkiksi kaupunki saa arvokasta maa-alaa tehokkaampaan käyttöön ja yritys säästää pysäköintitilakuluistaan samalla kun henkilöstön työteho ja terveys paranevat. 

Kaupungeille ja kunnille

Tarjoamamme liikkumisen ohjauksen palvelukokonaisuus nivoutuu kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen suunnitteluun.  Esimerkiksi kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmissa käsitellään tavoitereitistön lisäksi myös palveluita ja viestintää. Teemme myös  palvelujen kehittämissuunnittelua ja yksittäisiä liikkumisen ohjauksen viestinnällistämishankkeita.  

Liikkumisen ohjauksen hankkeen kohderyhmänä voivat olla kaikki kuntalaiset tai joku tarkemmin määritelty ryhmä, kuten koululaiset. Kaupunki tai kunta voi toteuttaa liikkumisen ohjauksen hankkeita myös työnantajan roolissa työntekijöilleen.   

Kaupunkien ja kuntien on mahdollista saada liikkumisen ohjauksen hankkeisiinliikkumisen ohjauksen valtionavustusta Traficomiltajoka kattaa 75 % hankkeen kuluista. Autamme myös kuntia ja kaupunkeja valtionavustushakemusten tekemisessä. 

Yrityksille ja järjestöille

Tarjoamme laajan palvelukokonaisuuden aina vastuullisuusohjelman liikkumisosion päivityksestä auditointeihin ja toimipisteiden liikkumissuunnitelmien laatimiseen. Työhyvinvointi- ja tilaratkaisunäkökulmien lisäksi kaikissa Swecon liikkumisen ohjauksen yrityspalveluissa on vahva viestinnällinen fokus.  Työtekijöiden kestävät liikkumistavat kasvattavat yrityksen mainetta vastuullisena ja edistyksellisenä työnantajana. Asiakkaille tarjotut kestävän liikkumisen palvelut ja järjestelyt ovat näkyviä vastuullisuusbrändin rakentajia.

Petteri Nisula

Liikkumisen ohjaus ja viestintä

Ole meihin yhteydessä!

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.