0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Maisemasuunnittelu

Viihtyisät kadut, pihat, puistot ja ulkoilualueet ovat tärkeitä meistä jokaiselle. Maisemasuunnittelija sitoo toimivan rakennetun ympäristön osaksi kestävää sinivihreää verkostoa. Kaupunkien viheralueet tarjoavat hyvinvointia ihmisille ja tilaa monimuotoiselle luonnolle.

Kokonaiskestäviä kaupunkiympäristöjä

Kaikki maisemasuunnittelun palvelumme perustuvat kestävään ympäristörakentamiseen (KESY). Tavoitteenamme ovat vihreät, turvalliset ja esteettömät kaupunkiympäristöt. Maisemasuunnittelijamme auttavat luomaan kokonaiskestävää yhteiskuntaa, jossa on tilaa niin ihmisille kuin luonnolle – ja lyhyt matka lähimpään vihreään keitaaseen.

Maisemasuunnittelu on keskeinen osa kestävää kaupunkikehitystä. Tuomme kokonaisuuteen mukaan ympäristön laatuun, ekosysteemipalveluihin sekä luonnon ja ihmisen väliseen tasapainoon vahvaa osaamista ja näkökulmaa. Asiantuntijamme toimivat osana monialaisia kaupunkisuunnittelun tiimejä, jotka yhdessä luovat ratkaisuja ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden parhaaksi.

Siniviherrakenteen ja ekologisen verkoston lisäksi maisemasuunnittelija ottaa jo hankkeen alussa huomioon ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen, vesien hallinnan, jalankulun ja pyöräilyn ympäristöjen laadun, virkistyksen sekä kulttuuriperinnön näkökulmat ja lähtökohdat. 

Kestävyys- ja vastuullisuusnäkökulmien on tärkeää kattaa rakennushankkeen koko ketju suunnittelusta käyttöönottoon. Rakentamisen vaikutuksia pystytään vähentämään, ennaltaehkäisemään ja kompensoimaan esimerkiksi ennallistamalla viherympäristöjä, istuttamalla puita ja suojelemalla uhanalaisten eläinten elinympäristöjä.

Kestävien valintojen tekeminen vaatii eri näkökulmien yhteensovittamista, ja siksi tarjoamme poikkitieteellistä osaamista. Maisemasuunnittelun lisäksi saat kauttamme asiantuntijat esimerkiksi hulevesien hallintaan.

Luontopohjaiset ratkaisut

Luontopohjaiset ratkaisut

Luontoon itseensä tukeutuvat luontopohjaiset ratkaisut ovat tärkeä osa kaikkea maisemasuunnittelua. Luontopohjaisilla ratkaisuilla toteutetaan esimerkiksi kestäviä ja samalla edullisesti ylläpidettäviä viheralueita, säästetään arvokkaita kulttuuriympäristöjä ja suojellaan luonnon monimuotoisuutta maaperästä vesistöihin, eläimiin ja kasveihin.

Maisemasuunnittelu kannattaa ottaa mukaan hankkeeseen jo alkuvaiheessa. Näin pystymme auttamaan asiakkaitamme luontopohjaisten ratkaisujen koko potentiaalin hyödyntämisessä sekä hyöty-kustannus-tasapainon löytämisessä. Kaikissa hankkeissa on mahdollisuuksia lisätä kaupunkivihreää, kierrättää maa-aineksia tai viivyttää hulevesiä lähellä. Hyödynnämme maisemasuunnittelussa esimerkiksi  Viherkerroin-työkalua. 

Yhdessä luontoasiantuntijoidemme kanssa voimme tukea luonnon monimuotoisuutta perustelluin ratkaisuin, esimerkiksi oikeilla kasvilajivalinnoilla,valaistuksella ja hoitosuunnitelmilla.  

Puistojen ja pihojen suunnittelu

Maisemasuunnittelijamme tuntevat erilaisten puistojen, torien ja aukioiden käyttäjät hyvin, ja siksi pystymme tarjoamaan toimivia vaihtoehtoja niin lasten leikkipuistoihin, kaupunkien viheralueille kuin vaikkapa koirapuistoihin. Meillä on laaja kokemus myös hautausmaiden ja muiden erityisten puistoalueiden vaatimuksista, esimerkiksi istutuksille.

Vehreys ja viihtyisyys ovat tärkeitä arvoja puistojen lisäksi julkisten rakennusten, koulujen, palvelutalojen ja taloyhtiöiden piha-alueilla ja kansipihoilla. Pihasuunnittelua tarvitaan myös sairaaloiden, teollisuuslaitosten ja maatalousympäristöjen pihamailla. Autamme luomaan miellyttävän pienilmaston ja valitsemaan pihoille eri käyttäjiä inspiroivat pihakalusteet, aktiviteetit, materiaalit ja kasvit. Pihoja ja puistoja voidaan elävöittää myös ympäristötaiteella ja valaistuksella.

Piha- ja puistosuunnittelussa korostuu esteettömyysosaaminen. Koulutetut asiantuntijamme tekevät muun muassa esteettömyyskartoituksia. Huomioimme esteettömyyden laajassa mielessä, jolloin näkö- ja liikuntavammaisten lisäksi alueella on turvallinen ja mukava liikkua vaikkapa lastenvaunujen kanssa tai rollaattorilla.

Väylien suunnittelu

Viherympäristöillä vaikutetaan katu-, tie- ja rataympäristöjen sekä vesiväylien viihtyisyyteen ja turvallisuuteen. Kestävien liikkumismuotojen yleistyminen lisää vihersuunnittelun tarvetta erityisesti julkisen liikenteen reiteillä, raitiotiepysäkeillä ja liityntäasemilla. Saat kauttamme myös liikennesuunnittelun sekä tie-, katu-, ja aluesuunnittelun ammattilaiset.

Tietomallintaminen avaa maisemasuunnitteluun uusia mahdollisuuksia. 3D-tietomalleilla voidaan havainnollistaa esimerkiksi puiden juuristojen tilatarpeet tie- tai katuhankkeen aikana. Hyödynnämme hankeviestinnässä myös havainnekuvia ja visualisointeja sekä käyttäjien osallistamista kyselyillä ja työpajoilla. Lähialueen ihmisille on tärkeää nähdä etukäteen, miltä tuttu lähiympäristö tulee näyttämään muutosten jälkeen.

Ulkoilualueiden ja leikkipaikkojen suunnittelu

Yhä tiiviimmissä kaupunkiympäristöissä tarvitaan viihtyisiä lähiliikunta- ja kohtaamispaikkoja eri-ikäisille ihmisille. Autamme suunnittelemaan urheilukenttiä, retkeilyalueita, uimarantoja ja ulkoilupuistoja, joissa on tekemistä niin perheen pienimmille kuin varttuneemmille. Usein liikuntapuistot suunnitellaan koulun tai muun julkisen rakennuksen yhteyteen, jolloin frisbeegolfrata, luistelukenttä, skeittipuisto tai luontopolku palvelee laajasti alueen asukkaita.

Tarjoamme leikkipuistojen suunnitteluun sertifioidut leikkipaikkasuunnittelijat. He varmistavat, että käyttäjien toiveiden ja toiminnallisten vaatimusten rinnalla huomioidaan alan standardit ja turvallisuusnäkökulmat. Autamme suunnittelemaan myös vähähiilisiä leikkipaikkoja, joiden toteutuksessa korostetaan esimerkiksi kierrätysmateriaalien käyttöä.

Eija Grönqvist

Maisemasuunnittelu

Jenny Asanti

Maisemasuunnittelu

Ole meihin yhteydessä!

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.