0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Pohjatutkimukset ja maastomittaukset

Maaperätutkimusryhmämme tekee pohjatutkimustoimeksiantoja pääosin rautatiehankkeissa, tiehankkeissa ja katuhankkeissa koko Suomen alueella.

Pohjatutkimusta tehdään muun muassa näillä tutkimusmenetelmillä:  painokairaus, puristinkairaus, heijarikairaus ja siipikairaus, porakonekairaus, näytteenotto sekä maastossa tehtävät selvitystehtävät ja mittaustehtävät. Pohjatutkimukset antavat tarkan kuvan rakennuspaikalla vallitsevista, rakentamiseen vaikuttavista olosuhteista ja auttavat maankäytön ja kustannusten suunnittelussa.

Pohjatutkimus | Tarkka ja huolellinen pohjatutkimus rakennushanketta suunniteltaessa auttaa ennakoimaan ja säästämään kustannuksia.

Pohjatutkimukset ohjaavat lopputuloksen onnistumista

Pohjatutkimuksilla kartoitamme rakennuspaikan maan olosuhteet ja mahdolliset vanhat pohjarakenteet ja maanalaiset rakenteet. Sinua auttavat kokeneet,  tutkimiseen ja mallintamiseen erikoistuneet geosuunnittelijamme. Pohjaolosuhteilla voi olla suuriakin vaikutuksia rakennustöiden kustannuksiin. Saat meiltä kartoituksen lisäksi myös kustannusarvion niistä.

Toimimme aktiivisesti suomalaisen geotekniikan kehittäjinä ja pioneereina. Kehitämme jatkuvasti uusia ja tarkempia geoteknisiä laskenta- ja tutkimusmenetelmiä. Asiakkaamme hyötyvät myös kehittämistämme entistä paremmista ja edullisemmista pohjarakennustavoista.

Maaperätutkimus | Luotettavaa tutkimusta rakennushankkeiden tarpeisiin

Toteutamme pohjatutkimukset nykyaikaisella monitoimikairauskalustolla laadukkaasti, sovitussa aikataulussa ja tilaajan tarpeet huomioiden. Teemme pohjatutkimuksia ratarakentamisen, tierakentamisen ja katurakentamisen sekä asuinalueiden ja teollisuusalueiden projekteihin. Käytämme maaperätutkimuksissa nykyaikaisella tekniikalla varustettua kalustoa. Toimimme koko Suomen alueella. Kehitämme jatkuvasti toimintaamme, menetelmiämme ja tuotteitamme vastaamaan muuttuvan toimintaympäristön asettamia haasteita.

Kalliotekniikka

Maaperätutkimuksen palvelumme

 • Kairaukset: Tärykairaukset, painokairaukset, heijarikairaukset, puristinkairaukset ja porakonekairaukset, siipikairaukset (sähköinen GM4W ja Nilcon suojaputkikalustolla) ja CPTU-kairaukset (1t ja 10t kärjillä)
 • Maanäytteiden otto: Häiriintyneet maanäytteet, häiriintymättömät maanäytteet, routatutkimukset, rakennekerrosmääritykset, raidesepelinäytteet
 • Vesinäytteenotto pohjavesiputkista ja avouomista
 • Pohjavesiputkien asentaminen ja seuranta
 • Inklinometriputkien asentaminen ja siirtymien seurantamittaukset
 • PIMA-näytteenotto ja  PIMA-selvitykset
 • Rakennettavuusselvitykset
 • Perustamistapalausunnot
 • Maa-alueiden perustilaselvitykset

Maastomittaus | Laadukkaita, kustannustehokkaita ja monipuolisia mittausalan palveluita

Kokenut ja ammattitaitoinen mittaushenkilöstömme palvelee kaikissa maastomittaukseen liittyvissä tehtävissä koko Suomen alueella. Kehitämme maastomittauksen toimintaamme, menetelmiämme ja tuotteitamme vastaamaan muuttuvan toimintaympäristön asettamia haasteita. Maastomittauksen palvelutarjontamme kattaa lähes kaikki maastomittausalan tuotteet ja palvelut. Teemme maastomittauksia muun muassa liittyen ratarakentamisen, tierakentamisen ja katurakentamisen sekä asuinalueiden ja teollisuusalueiden projekteihin.

Ota yhteyttä »

Maastomittaukset Swecolta

Maastomittaukset: palvelumme

 • Maastomallimittaukset: Raidelaitekartoitukset ja ratalaitekartoitukset. Tiealueen mittaukset ja katualueen mittaukset.
 • Geodeettiset mittaukset: Laajat mittausperustat suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon tarpeisiin.
 • Laserkeilaus
 • Rakentamisen ja kunnossapidon mittaukset
 • Laadunvalvonta ja seurantamittaukset
 • Määrämittaukset ja tilavuusmittaukset sekä niihin liittyvät laskennat
 • ATU-mittaukset (turvaetäisyyksien tarkistus)
 • Kaapelikartoitus ja kaapelikarttojen tuottaminen
 • Inframalleihin ja koneohjaukseen liittyvät palvelut

Ota yhteyttä, autamme mielellämme!

Jyri Erkkilä

Maaperätutkimukset

Jouni Järvilehto

Mittauspalvelut

Ole meihin yhteydessä!

 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.