0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Suomen ilmastotavoitteet ovat maailman kunnianhimoisimmat, ja liikenteen sekä erityisesti raideliikenteen rooli niiden saavuttamisessa on keskeinen.

Ratasuunnittelu ja -tekniikka

Sweco on Suomen ja koko Pohjois-Euroopan johtava raideliikenteen asiantuntija. Osaamisemme kattaa kaikki valtion rataverkon sekä yksityisraiteiden rata- ja raitotieliikennesuunnitteluun liittyvät suunnittelu- ja asiantuntijapalvelut.

Suomen ja koko Pohjois-Euroopan johtava raideliikenteen asiantuntija

Osaamisemme kattaa kaikki valtion rataverkon sekä yksityisraiteiden rata- ja raitotieliikennesuunnitteluun liittyvät suunnittelu- ja asiantuntijapalvelut. Ratatekniset palvelumme sisältävät erityisesti rautateiden päällysrakenteeseen, radan merkitsemiseen ja teknisiin järjestelmiin sisältyvät asiantuntijatyöt.  

Suomen ilmastotavoitteet ovat maailman kunnianhimoisimmat, ja liikenteen sekä erityisesti raideliikenteen rooli niiden saavuttamisessa on keskeinen. Olemme tällä hetkellä mukana Suomen kaikissa käynnissä olevissa raitiotiehankkeissa sekä monessa muussa merkittävässä kestävän yhteiskunnan rakentamiseen tähtäävässä suunnitteluhankkeessa. 

 

Rata- ja raitiotiesuunnittelu  

Tarjoamme asiakkaillemme ratasuunnittelupalveluita radan linjaukseen, rakenteeseen, kuivatukseen, asemanseutuihin sekä palvelutason, turvallisuuden ja välityskyvyn parantamiseen ratahankkeiden elinkaaren kaikissa vaiheissa. Tunnemme koko rataverkon erityispiirteineen ja johdamme suuria monitekniikkalajisia suunnitteluhankkeita. Olemme osallistuneet allianssi-, ST- ja PPP- hankkeisiin ja tunnemme niiden toimintaperiaatteet. Teemme tiivistä yhteistyötä muiden alan toimijoiden; tilaajaorganisaatioiden, viranomaisten, oppilaitosten, rakentamisen, kunnossapidon ja kuljettamisen ammattilaisten kanssa. 

Sähkötekniikka

Sähkötekniset palvelumme kattavat kaikki rautateiden sähköistykseen liittyvät tehtävät sähköratasuunnittelusta syöttöasemien suunnitteluun. Palveluihimme kuuluvat myös valaistussuunnittelu, maadoitussuunnittelu ja muu sähkötekninen suunnittelu raideliikenneympäristössä. 

Turvalaitetekniikka

Turvalaitetekniikan palvelumme kattavat kaikki rautatien turvalaitteisiin liittyvät suunnittelu- ja asiantuntijapalvelut, kuten raiteistojen turvalaitesuunnittelun, rautateiden tasoristeysten turvalaitesuunnittelun, turvalaitteiden käyttöönotto- ja tarkastuspalvelut, turvalaitejärjestelmien muutossuunnittelun sekä junien kulunvalvontajärjestelmään liittyvät suunnittelu- ja käyttöönottopalvelut.  

Ratasuunnittelun asiantuntijamme hallitsevat ainoana Suomessa kaikki maamme rataverkolla käytössä olevat turvalaitejärjestelmät. 

Tutustu projekteihimme

Ole meihin yhteydessä!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.