0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Suomen ilmastotavoitteet ovat maailman kunnianhimoisimmat, ja liikenteen sekä erityisesti raideliikenteen rooli niiden saavuttamisessa on keskeinen.

Ratasuunnittelu ja -tekniikka

Sweco on Suomen ja koko Pohjois-Euroopan johtava raideliikenteen asiantuntija. Osaamisemme kattaa kaikki valtion rataverkon sekä yksityisraiteiden rata- ja raitotieliikennesuunnitteluun liittyvät suunnittelu- ja asiantuntijapalvelut.

Suomen ja koko Pohjois-Euroopan johtava raideliikenteen asiantuntija

Osaamisemme kattaa kaikki valtion rataverkon sekä yksityisraiteiden rata- ja raitotieliikennesuunnitteluun liittyvät suunnittelu- ja asiantuntijapalvelut. Ratatekniset palvelumme sisältävät erityisesti rautateiden päällysrakenteeseen, radan merkitsemiseen ja teknisiin järjestelmiin sisältyvät asiantuntijatyöt.  

Suomen ilmastotavoitteet ovat maailman kunnianhimoisimmat, ja liikenteen sekä erityisesti raideliikenteen rooli niiden saavuttamisessa on keskeinen. Olemme tällä hetkellä mukana Suomen kaikissa käynnissä olevissa raitiotiehankkeissa sekä monessa muussa merkittävässä kestävän yhteiskunnan rakentamiseen tähtäävässä suunnitteluhankkeessa. 

 

Rata- ja raitiotiesuunnittelu  

Tarjoamme asiakkaillemme ratasuunnittelupalveluita radan linjaukseen, rakenteeseen, kuivatukseen, asemanseutuihin sekä palvelutason, turvallisuuden ja välityskyvyn parantamiseen ratahankkeiden elinkaaren kaikissa vaiheissa. Tunnemme koko rataverkon erityispiirteineen ja johdamme suuria monitekniikkalajisia suunnitteluhankkeita. Olemme osallistuneet allianssi-, ST- ja PPP- hankkeisiin ja tunnemme niiden toimintaperiaatteet. Teemme tiivistä yhteistyötä muiden alan toimijoiden; tilaajaorganisaatioiden, viranomaisten, oppilaitosten, rakentamisen, kunnossapidon ja kuljettamisen ammattilaisten kanssa. 

Sähkötekniikka

Sähkötekniset palvelumme kattavat kaikki rautateiden sähköistykseen liittyvät tehtävät sähköratasuunnittelusta syöttöasemien suunnitteluun. Palveluihimme kuuluvat myös valaistussuunnittelu, maadoitussuunnittelu ja muu sähkötekninen suunnittelu raideliikenneympäristössä. 

Turvalaitetekniikka

Turvalaitetekniikan palvelumme kattavat kaikki rautatien turvalaitteisiin liittyvät suunnittelu- ja asiantuntijapalvelut, kuten raiteistojen turvalaitesuunnittelun, rautateiden tasoristeysten turvalaitesuunnittelun, turvalaitteiden käyttöönotto- ja tarkastuspalvelut, turvalaitejärjestelmien muutossuunnittelun sekä junien kulunvalvontajärjestelmään liittyvät suunnittelu- ja käyttöönottopalvelut.  

Rautatieturvallisuus

Jatkuvan ja ennalta suunnitellun riskienhallinnan avulla pystytään edesauttamaan projektin toteutumista asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Asiantuntijoidemme monipuolinen kokemus erilaisista raideliikenteen hankkeista takaa parhaan mahdollisen työn projektien eri vaiheissa aina yleissuunnitteluvaiheesta käyttöönottoon. Lisäksi toteutamme Komission asetuksen (402/2013) mukaista YTM-riskienhallintaa. Olemme mukana myös raideliikenteen suunnittelu- ja rakentamisvaihteiden turvallisuustehtävissä. Laadimme vaivattomasti suunnitteluosapuolen, päätoteuttajan tai rakennuttajan turvallisuusdokumentit. Lisäksi toimimme rakennushankkeissa turvallisuuspäällikön tai turvallisuuskoordinaattorin rooleissa.

Ratasuunnittelun asiantuntijamme hallitsevat ainoana Suomessa kaikki maamme rataverkolla käytössä olevat turvalaitejärjestelmät. 

Tutustu projekteihimme

Max Lagerström

Ratasuunnittelu, Etelä-Suomi

Antti Soisalo

Ratasuunnittelu, Länsi-Suomi

Sami Laakso

Ratasuunnittelu, Itä-Suomi

Mikko Myllymäki

Ratasuunnittelu, Pohjois-Suomi

Outi Toivonen

Raitiotiesuunnittelu

Tuomo Lamberg

Vienti ja kansainväliset hankkeet

Tero Savolainen

Yksityisraiteet ja ratatekniikka

Petri Siren

Tekniset järjestelmät, sähkötekniikka, Helsinki

Jan Tiri

Turvalaitteiden käyttöönotto, Helsinki

Janne Toljola

Raideliikenteen tekniset järjestelmät, Tampere

Esa Jukuri

Raideliikenteen tekniset järjestelmät, Oulu

Joona Malmivaara

Turvallisuus ja riskienhallinta, Helsinki

Minna Latva-Käyrä

Turvalaitesuunnittelu

Ole meihin yhteydessä!

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.