0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Tie-, katu-, ja aluesuunnittelu

Voimistuva kaupungistuminen edellyttää monimuotoista, kestävästi suunniteltua ja toimivaa infrastruktuuria, missä kaikki kulkumuodot on huomioitu. Suunnittelemme laajalti myös julkisia ja yksityisiä kaupunkialueita sekä taajamien ulkopuolisia alueita.

Kestävää kaupunki-infraa

Palvelumme sisältävät teiden ja katujen sekä erilaisten alueiden, kuten torien, aukioiden ja pysäköintialueiden sekä teollisuusalueiden, satamien, logistiikkaterminaalien, urheilu- ja liikuntapaikkojen sekä viheralueiden suunnittelun. Vihreä infrastruktuuri auttaa ympäristöä sopeutumaan muuttuvan ilmaston haasteisiin. Tiivistyvän rakentamisen myötä läpäisemättömän pinnan määrä kasvaa ja veden luontaiset valumis- ja imeytymisreitit muuttuvat. Myös sään ääri-ilmiöiden yleistymisen myötä hulevesien hallinnan tärkeys korostuu.

Yhdistämme suunnittelussa mittavan ja tarkan teknisen osaamisemme kokonaisuuksien hallintaan ja hyvään vuorovaikutukseen. Lopputuloksena syntyy käyttäjiä ja kaupunki- ja kuntarakenteita palvelevaa ja viihtyisää ympäristöä.

Tie- ja katusuunnittelun palvelumme kattavat kaikki suunnittelun vaiheet aina esisuunnittelusta rakennussuunnitteluun ja rakentamisen aikaiseen konsultointiin. Teemme monipuolista yhteistyötä eri tekniikka-alojen kanssa. Lisäksi erityisosaamisalueitamme ovat hankkeiden suunnitteluttamis-, hankinta- ja tilaajan asiantuntijapalvelut.

Palveluissamme korostuvat tekninen toimivuus sekä kokonaistaloudellisuus asiakkaan ja yhteiskunnan tavoitteet huomioon ottaen. Laatu, oikea-aikaisuus ja sopivat ratkaisut varmistetaan kokonaisvaltaisella suunnittelulla ja konsultoinnilla.

Erika Mäisti-Hämäläinen

Katusuunnittelu, Pääkaupunkiseutu

Juha Inkiläinen

Katusuunnittelu, Tampere

Jari Brandt

Katusuunnittelu, Turku

Keijo Verronen

Katusuunnittelu, Oulu

Eija Grönqvist

Maisemasuunnittelu

Tuomas Mäkelä

Tiesuunnittelu

Ole meihin yhteydessä!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.