0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Tie-, katu-, ja aluesuunnittelu

Voimistuva kaupungistuminen edellyttää monimuotoista, kestävästi suunniteltua ja toimivaa liikenneinfrastruktuuria, missä kaikki kulkumuodot on huomioitu. Swecon asiantuntijat auttavat alue-, katu- ja tiesuunnittelussa.

Kestävää kaupunki-infraa

Suunnittelemme liikenneinfran ohella myös keskustojen ja taajamien ulkopuolisia alueita.  

Palvelumme sisältävät teiden ja katujen sekä erilaisten alueiden, kuten torien, aukioiden ja pysäköintialueiden sekä teollisuuslaitosten, satamien, logistiikkaterminaalien, urheilu- ja liikuntapaikkojen sekä viheralueiden suunnittelun.  

Yhdistämme katu- ja tiesuunnittelussa mittavan ja tarkan teknisen osaamisemme kokonaisuuksien hallintaan ja hyvään vuorovaikutukseen. Lopputuloksena syntyy käyttäjiä ja kaupunki- ja kuntarakenteita palvelevia liikenneyhteyksiä. 

Tiesuunnittelun palvelumme kattavat kaikki suunnittelun vaiheet aina esisuunnittelusta rakennussuunnitteluun ja rakentamisen aikaiseen konsultointiin: 

 • esi- ja yleissuunnitelmat 
 • tiesuunnitelmat ja tiesuunnitelman täydennyssuunnitelmat 
 • rakennussuunnitelmat 
 • rakennustöiden aikainen suunnittelu ja konsultointi 

Lisäksi erityisosaamisalueitamme ovat hankkeiden suunnitteluttamis-, hankinta- ja tilaajan asiantuntijapalvelut sekä tunneli- ja kattamishankkeet ja niihin liittyvät tekniset järjestelmät kuten liikenteen hallinta. Teemme yhteistyötä eri tekniikka-alojen kanssa. 

Alue- ja kunnallistekniikan osaamisemme kattaa mm. seuraavat tekniikka-alat: 

 • pohjarakennesuunnittelun
 • pilaantuneiden maiden käsittelyn suunnittelun
 • kuivatuksen suunnittelun ja hulevesien hallinta sekä vesihuollon suunnittelun
 • liikennesuunnittelun
 • väyläsuunnittelun
 • maisema- ja ympäristösuunnittelun
 • rakennesuunnittelun muiden teknisten verkostojen ja järjestelmien suunnittelun 

Palveluissamme korostuvat tekninen toimivuus sekä kokonaistaloudellisuus asiakkaan ja yhteiskunnan tavoitteet huomioon ottaen. Laatu, oikea-aikaisuus ja sopivat ratkaisut varmistetaan kokonaisvaltaisella suunnittelulla ja konsultoinnilla. 

Jani Rantalainen

Liiketoimintayksikön johtaja

Ole meihin yhteydessä!

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.