0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Tie-, katu-, ja aluesuunnittelu

Voimistuva kaupungistuminen edellyttää monimuotoista, kestävästi suunniteltua ja toimivaa infrastruktuuria, missä kaikki kulkumuodot on huomioitu. Suunnittelemme laajalti myös julkisia ja yksityisiä kaupunkialueita sekä taajamien ulkopuolisia alueita.

Kestävää kaupunki-infraa | Infrasuunnittelu

Infrasuunnittelun palvelumme sisältävät teiden ja katujen sekä erilaisten alueiden, kuten torien, aukioiden ja pysäköintialueiden sekä teollisuusalueiden, satamien, logistiikkaterminaalien, urheilu- ja liikuntapaikkojen sekä viheralueiden suunnittelun. Vihreä infrastruktuuri auttaa ympäristöä sopeutumaan muuttuvan ilmaston haasteisiin. Tiivistyvän rakentamisen myötä läpäisemättömän pinnan määrä kasvaa ja veden luontaiset valumis- ja imeytymisreitit muuttuvat. Myös sään ääri-ilmiöiden yleistymisen myötä hulevesien hallinnan tärkeys korostuu.

Yhdistämme infrasuunnittelussa mittavan ja tarkan teknisen osaamisemme kokonaisuuksien hallintaan ja hyvään vuorovaikutukseen. Lopputuloksena syntyy käyttäjiä ja kaupunki- ja kuntarakenteita palvelevaa ja viihtyisää ympäristöä.

Infrasuunnittelun ykkönen

Tiesuunnitelma määrittelee tien eri osien yksityiskohtaista suunnittelua ja mitoittamista. Tiesuunnitelmassa määritetään tien tarkka sijainti ja muut yksityiskohdat. Näitä ovat liittymiset tiehen, mahdolliset uudet kulkuyhteydet sekä melusuojaukset.

Tiesuunnittelun ja katusuunnittelun palvelumme kattavat kaikki tiesuunnittelun vaiheet aina esisuunnittelusta rakennussuunnitteluun ja rakentamisen aikaiseen konsultointiin. Teemme monipuolista yhteistyötä eri tekniikka-alojen kanssa. Lisäksi erityisosaamisalueitamme ovat hankkeiden suunnitteluttamis-, hankinta- ja tilaajan asiantuntijapalvelut.

Palveluissamme korostuvat tekninen toimivuus sekä kokonaistaloudellisuus asiakkaan ja yhteiskunnan tavoitteet huomioon ottaen. Laatu, oikea-aikaisuus ja sopivat ratkaisut varmistetaan kokonaisvaltaisella infrasuunnittelulla ja konsultoinnilla.

Jari Brandt

Osastopäällikkö

Erika Mäisti-Hämäläinen

Tiimipäällikkö, Etelä-Suomi

Juha Inkiläinen

Tiimipäällikkö, Pirkanmaa sekä Itä- ja Keski-Suomi

Maiju Hannuksela

Tiimipäällikkö, Länsi-Suomi

Teemu Vaara

Tiimipäällikkö, Pohjois-Suomi

Tuomas Mäkelä

Tiimipäällikkö, Tiesuunnittelu

Jari Brandt

Liikuntapaikat ja alueratkaisut

Ole meihin yhteydessä!

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.