0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Vesihuolto

Vesihuolto on yhdyskunnan perusedellytys. Puhdas vesi ja toimintavarmat verkostot ovat asia, johon Suomessa olemme tottuneet. Suomen vesihuoltoverkosto ja -laitokset ovat kriittistä infraa ja kansallisomaisuutta, joka tulee pitää kunnossa. Toimiva jätevedenkäsittely ehkäisee ympäristövaikutuksia ja suojelee vesistöjä.  Kasvavissa ja tiivistyvissä kaupungeissa hulevesien hallinta ehkäisee haittoja terveydelle, omaisuudelle ja ympäristölle.

Swecolla olemme suunnittelemassa toimivia ja kestäviä vesihuoltojärjestelmiä yhdyskunnille ja teollisuuteen. Kehitämme myös ratkaisuja, jotka vähentävät ilmastovaikutuksia ja sopeuttavat yhteiskuntaa ilmastonmuutokseen.

Tarjoamme vesijohto- ja viemäriverkostojen sekä siirtolinjojen esi- ja yleissuunnittelua sekä rakentamissuunnittelua kaikkiin kohteisiin haja-asutuksen paineviemäriverkostoista aina kaupunkikeskustojen verkostoihin ja pitkiin siirtolinjoihin.

Hallitsemme sekä auki kaivamalla että kaivamattomilla menetelmillä toteutettavien saneerausten suunnittelun ja tunnemme tiiviin kaupunkirakenteen aiheuttamat haasteet.

Laadimme vesijohto-, jätevesiviemäri- ja hulevesiverkoston mitoitus- ja kapasiteettitarkasteluja ja -mallinnuksia sekä vedensiirto- ja pumppausjärjestelmien toiminnallista suunnittelua ja optimointia. Lisäksi tarjoamme vesihuollon omaisuudenhallinnan palveluita.

Vesihuollon suunnittelupalvelujen lisäksi tarjoamme hankinta-, rakennuttamis-, valvonta- ja turvallisuuskoordinaattorin palveluita verkoston ja laitosten uudis- ja saneerauskohteisiin.

Omaisuudesta on pidettävä huolta – kehittyvä omaisuudenhallinta vesihuollon ykköstavoite

Vesihuollon omaisuudenhallinnan tavoite on selkeä: puhtaan veden saatavuus sekä jäteveden poisjohtaminen ja puhdistaminen kuluttajille, kotitalouksille ja teollisuudelle luotettavasti ja huoltovarmasti. Siksi on siirryttävä verkoston rakentamisesta, operoinnista ja ylläpidosta kattavaan verkosto-omaisuuden hallintaan.

Omaisuudesta on pidettävä huolta – kehittyvä omaisuudenhallinta vesihuollon ykköstavoite

Vesihuollon omaisuudenhallinnan tavoite on selkeä: puhtaan veden saatavuus sekä jäteveden poisjohtaminen ja puhdistaminen kuluttajille, kotitalouksille ja teollisuudelle luotettavasti ja huoltovarmasti. Siksi on siirryttävä verkoston rakentamisesta, operoinnista ja ylläpidosta kattavaan verkosto-omaisuuden hallintaan.

Vesihuolto
 • Sweco on suunnitellut Kalajoen keskuspuhdistamon II-vaiheen laajennuksen. Keskuspuhdistamon hanke parantaa energiatehokkuutta jätevesien käsittelyssä sekä lisää jätevesien ravinnekierrätystä. Investointi on iso askelta kohti hiilineutraalia jätevedenpuhdistusta Kalajokilaaksossa. Tehostetun jäteveden käsittelyn jälkeen vesi lasketaan Kalajoen sijasta mereen.

   

Vesihuoltoverkostot

 • Vesihuoltoverkostojen ja siirtolinjojen yleis- ja rakentamissuunnittelu
 • Putki– ja johtosiirrot
 • Kaasu- ja kaukolämpöputket
 • Teollisuusalueiden infra
 • Verkostosaneeraus, aukikaivamattomat menetelmät
 • Pumppaamot, paineenkorotusasemat ja laitekaivot
 • Verkostojen mallinnus, toiminnallinen suunnittelu, kapasiteettiselvitykset, paineiskulaskelmat (Fluidit -mallinnusohjelma)
 • Vesistönalitusluvat, tie- ja rata-alueelle sijoittamisluvat
 • Maanomistajaluvat ja -sopimukset
 • Rakennuttaminen ja valvonta
 • Turvallisuuskoordinaattorin tehtävät
 • Suunnitteluttaminen, tilaajan asiantuntijatehtävät
 • Kaavoitusvaiheen vesihuoltoselvitykset

Vesihuollon laitokset

 • Vedenottamot (pinta- ja pohjavesi)
 • Vedenkäsittelylaitokset (pinta- ja pohjavesi)
 • Paineensäätöasemat
 • Vesitornit ja alavesisäiliöt
 • Jätevedenpumppaamot ja -puhdistamot
 • Lietteen vastaanotto ja käsittely
 • Kaikki laitosten suunnitteluvaiheet ja tekniikka-alat:
  • Esi-, yleis- ja toteutussuunnittelu
  • Prosessi- ja layoutsuunnittelu
  • LVISA-, koneisto-, putkisto-, rakenne-, geosuunnittelu
  • KVR-suunnittelu ja toteutussuunnittelu
  • Tieto- ja virtuaalimallit
  • Rakennuttaminen, hankinnat ja tilaajan asiantuntijana toimiminen
  • Valvonta

Vesihuollon konsultointipalvelut

 • Kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma
 • Toiminta-alueiden määritys
 • Alueellinen vesihuollon kehittämissuunnittelu
 • Varautumissuunnittelu (WSP/SSP)
 • Vesihuoltolaitoksen talous ja maksut, yhtiöittämisselvitykset
 • Vesihuoltolaitoksen johdon konsultointi
 • Strategiatyö, fasilitointi
 • Digitaalisten järjestelmien toimintavarmuus ja kyberturvallisuus

Vesihuollon omaisuudenhallinta

 • Suunnitelmallisen omaisuudenhallinnan kehittäminen, hankesuunnitelmat
 • Tiedolla johtaminen, paikkatietoanalyysit
 • Verkosto- ja laitoskartoitusten ja mittausten koordinointi
 • Johtokartat, digitointi, verkkotietojärjestelmien kehittämishankkeet
 • Verkoston ja laitosten saneeraustarveselvitykset ja -ohjelmat
 • Talouden mallintaminen ja maksujen suunnittelu
 • Tiedolla johtaminen ja tietovirtojen hallinta ja järjestelmäintegraatiot
 • Paikkatietoanalyysit

Hulevesisuunnittelu ja hulevesihallinta

 • Viivytys-, suodatus- ja imeytysrakenteet
 • Hulevesiverkostot ja -pumppaamot
 • Hulevesien laatu ja puhdistus
 • Hulevesien luonnonmukainen hallinta
 • Maisema- ja vihersuunnittelu
 • Kaavoituksen hulevesiselvitykset
 • Hulevesi- ja tulvamallinnus (Fluidit)
 • Kuntien hulevesistrategiat ja -ohjelmat
 • Kuntien hulevesijärjestelmät ja maksut
 • Hulevesitulvariskien kartoitukset
 • Tulvasuunnittelu

Antti Ryynänen

Vesi ja ympäristö

Pekka Crabol

Vesihuollon omaisuudenhallinta

Jussi Mäenpää

Vesihuolto, Helsinki

Tuomo Ylimaunu

Vesihuolto, Oulu

Petri Virtanen

Vesihuolto, Turku

Jaana Pulkkinen

Vesihuollon omaisuudenhallinta

Eppu Väänänen

Vesihuolto, Tampere

Salla Hostikka

Hulevedet

Ole meihin yhteydessä!

 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.