0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Vesihuolto

Yhdyskuntien ja teollisuuden vaikutuksia ympäristöön hallitaan kestävän suunnittelun, teknologian ja lainsäädännön keinoin. Swecon vesi- ja ympäristöasiantuntijat ovat mukana työssä tarjoamalla vesihuoltopalveluja päästöjen vähentämiseen, jätteiden hyötykäyttöön ja toiminnan vaatimustenmukaisuuden varmistamiseen. Kehitämme myös ratkaisuja, jotka vähentävät ilmastovaikutuksia ja sopeuttavat yhteiskuntaa ilmastonmuutokseen.

Tarjoamme vesijohto- ja viemäriverkostojen sekä siirtolinjojen esi- ja yleissuunnittelua sekä rakentamissuunnittelua kaikkiin kohteisiin haja-asutuksen paineviemäriverkostoista aina kaupunkikeskustojen verkostoihin ja pitkiin siirtolinjoihin.  

Laadimme verkoston mitoitus- ja kapasiteettitarkasteluja, pumppausjärjestelmien tarkastelua ja optimointia sekä vesijohto-, jätevesiviemäri- ja hulevesiviemäriverkostojen mallinnuksia. 

Vesihuollon suunnittelupalvelujen lisäksi tarjoamme valvontaa ja rakennuttamispalveluita verkoston uudisrakentamis- ja saneerauskohteisiin. Swecossa hallitsemme sekä auki kaivamalla että kaivamattomilla menetelmillä toteutettavien saneerausten suunnittelun ja tunnemme tiiviin kaupunkirakenteen aiheuttamat haasteet. 

 • Vesihuoltoverkostojen ja siirtolinjojen yleis- ja rakentamissuunnittelu 
 • Putki– ja johtosiirrot 
 • Kaasu- ja kaukolämpöputket 
 • Verkostosaneeraus, aukikaivamattomat menetelmät 
 • Pumppaamot, paineenkorotusasemat ja laitekaivot 
 • Verkostojen mallinnus, toiminnallinen suunnittelu, kapasiteettiselvitykset, paineiskulaskelmat (Fluidit -mallinnusohjelma) 
 • Maanomistajaluvat ja -sopimukset  
 • Vesistönalitusluvat, tie- ja rata-alueelle sijoittamisluvat 
 • Rakennuttaminen ja valvonta 
 • Turvallisuuskoordinaattorin tehtävät 
 • Suunnitteluttaminen, tilaajan asiantuntijatehtävät 

Vesihuollon laitokset 

 • Vedenottamot (pinta- ja pohjavesi) 
 • Vedenkäsittelylaitokset (pinta- ja pohjavesi) 
 • Paineensäätöasemat 
 • Vesitornit ja alavesisäiliöt 
 • Jätevedenpumppaamot ja -puhdistamot 
 • Lietteen vastaanotto ja käsittely
 • Kaikki laitosten suunnitteluvaiheet ja tekniikka-alat: 
 • Esi-, yleis- ja toteutussuunnittelu 
 • Prosessi- ja layoutsuunnittelu 
 • LVISA-, koneisto-, putkisto-, rakenne-, geosuunnittelu 
 • KVR-suunnittelu ja toteutussuunnittelu 
 • Tieto- ja virtuaalimallit
 • Rakennuttaminen, hankinnat ja tilaajan asiantuntijana toimiminen 
 • Valvonta 

 Vesihuollon konsultointipalvelut

 • Kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma 
 • Toiminta-alueiden määritys 
 • Alueellinen vesihuollon kehittämissuunnittelu 
 • Varautumissuunnittelu (WSP/SSP) 
 • Vesihuoltolaitoksen talous ja maksut, yhtiöittämisselvitykset  
 • Vesihuoltolaitoksen johdon konsultointi 
 • Kaavoitusvaiheen vesihuoltoselvitykset 
 • Verkoston mittauksen (monitoroinnin) suunnittelu, aluemittausjärjestelmät 
 • Verkostoventtiilien yleissuunnitelma 

Hulevesisuunnittelu

 • Viivytys-, suodatus- ja imeytysrakenteet 
 • Hulevesiverkostot ja -pumppaamot 
 • Hulevesien laatu ja puhdistus 
 • Hulevesien luonnonmukainen hallinta 
 • Maisema- ja vihersuunnittelu 
 • Kaavoituksen hulevesiselvitykset 
 • Hulevesi- ja tulvamallinnus (Fluidit) 
 • Kuntien hulevesistrategiat ja -ohjelmat 
 • Kuntien hulevesijärjestelmät ja maksut  
 • Hulevesitulvariskien kartoitukset Tulvasuunnittelu 

Antti Ryynänen

Vesihuolto

Tuomo Ylimaunu

Osastopäällikkö, Oulu

Jussi Mäenpää

Osastopäällikkö, Helsinki

Ole meihin yhteydessä!

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.