INFRASTRUKTUURI

Nykyaikaisessa urbanisoituneessa yhteiskunnassa kestävästi ja kustannustehokkaasti suunniteltujen infrapalvelujen tarve on suurempi kuin koskaan aikaisemmin. Swecon asiantuntijat suunnittelevat kaupunki- ja teollisuusalueita sekä liikennejärjestelmiä, jotka helpottavat ihmisten jokapäiväistä elämää. Turvallisuus, kestävä kehitys ja käytettävyys kulkevat käsi kädessä suunnittelussamme. Olemme yksi Suomen suurimmista toimijoista infrastruktuurin, liikkumisen ja kaupunkisuunnittelun parissa sekä johtava raideliikenteen asiantuntija. Suunnittelemme kaikkea katu- ja ratahankkeista siltoihin sekä kaupunki- ja teollisuus kohteita, kuten toreja, pysäköinti- ja teollisuusalueita, terminaaleja sekä satamia. Laaja-alaisella suunnittelullamme parannamme liikkumista tulevaisuuden yhteisöissä ja kaupungeissa. Suunnittelussa otamme huomioon kohteen koko elinkaaren. Siihen kuuluu myös varautuminen mahdollisiin olosuhteiden ja liikennemäärien muutoksiin tulevaisuudessa. Toteutamme projektit tehokkaasti nykyaikaisilla työvälineillä, tavoitteena tuottaa parasta arvoa rahalle, turvallisuudesta tinkimättä.

Palvelumme

  • Liikennesuunnittelu
  • Rata- ja raitiotiesuunnittelu
  • Ratatekniikka
  • Tie- ja katusuunnittelu
  • Turvallisuus ja -riskienhallinta
  • Maastomittaukset ja maaperätutkimukset
  • Geotekniikka
  • Sillat ja rakenteet
  • Tietomallinnus

Geotekniikka

Geoteknisellä suunnittelullamme on pitkä yhteinen taival koko suomalaisen rautatierakentamisen ja -suunnittelun kanssa. Olemme toimineet aktiivisesti suomalaisen geotekniikan kehittäjinä ja pioneereina.

Suunnittelijoillamme on vuosien kokemus vaativista geoteknisistä suunnittelutehtävistä kotimaassa ja ulkomailla niin tie-, katu- ja ratahankkeissa kuin myös talonrakennukseen liittyvissä hankkeissa. Osaamisemme kattaa väylien rakennekerrokset, pohjanvahvistukset, putki- ja pumppaamokaivannot, putkilinjojen ja pumppaamoiden perustamisen, rakennettavuusselvitykset, pohjavesiselvitykset, siltojen perustukset sekä meluvallit ja tukimuurirakenteet.
 
Talo- ja teollisuusgeotekniikan osaamisemme kattaa seuraavat osa-alueet: perustaminen, kaivannot, pohjanvahvistus, tonttialueiden ja rakennusten kuivatus, pohjavedenhallinta, paalutus sekä louhinta.
 
Tavoitteenamme on kehittää uusia ja entistä tarkempia geoteknisiä laskenta- ja tutkimusmenetelmiä sekä yhä parempia ja edullisempia pohjarakennustapoja.

Suunnittelijoillamme on vuosien kokemus vaativista geoteknisistä suunnittelutehtävistä kotimaassa ja ulkomailla niin tie-, katu- ja ratahankkeissa kuin myös talonrakennukseen liittyvissä hankkeissa. Toimintamme tavoitteena on tuottaa asiakkaan tarpeiden mukaan räätälöityjä taloudellisia pohjarakenneratkaisuja.

Käytössämme ovat alan moderneimmat geotekniset suunnittelu- ja laskentaohjelmistot.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_infrastructure.jpg

OTA YHTEYTTÄ