INFRASTRUKTUURI

Nykyaikaisessa urbanisoituneessa yhteiskunnassa kestävästi ja kustannustehokkaasti suunniteltujen infrapalvelujen tarve on suurempi kuin koskaan aikaisemmin. Swecon asiantuntijat suunnittelevat kaupunki- ja teollisuusalueita sekä liikennejärjestelmiä, jotka helpottavat ihmisten jokapäiväistä elämää. Turvallisuus, kestävä kehitys ja käytettävyys kulkevat käsi kädessä suunnittelussamme. Olemme yksi Suomen suurimmista toimijoista infrastruktuurin, liikkumisen ja kaupunkisuunnittelun parissa sekä johtava raideliikenteen asiantuntija. Suunnittelemme kaikkea katu- ja ratahankkeista siltoihin sekä kaupunki- ja teollisuus kohteita, kuten toreja, pysäköinti- ja teollisuusalueita, terminaaleja sekä satamia. Laaja-alaisella suunnittelullamme parannamme liikkumista tulevaisuuden yhteisöissä ja kaupungeissa. Suunnittelussa otamme huomioon kohteen koko elinkaaren. Siihen kuuluu myös varautuminen mahdollisiin olosuhteiden ja liikennemäärien muutoksiin tulevaisuudessa. Toteutamme projektit tehokkaasti nykyaikaisilla työvälineillä, tavoitteena tuottaa parasta arvoa rahalle, turvallisuudesta tinkimättä.

Palvelumme

  • Liikennesuunnittelu
  • Rata- ja raitiotiesuunnittelu
  • Ratatekniikka
  • Tie- ja katusuunnittelu
  • Turvallisuus ja -riskienhallinta
  • Maastomittaukset ja maaperätutkimukset
  • Geotekniikka
  • Sillat ja rakenteet
  • Tietomallinnus

Liikennesuunnittelu

Liikennesuunnittelu on avainasemassa, kun kehittämistoimenpiteet halutaan priorisoida onnistuneesti ja rahoitus suunnata oikeisiin ja kriittisiin kohteisiin. Liikennesuunnitteluosaamisemme kattaa hankkeidemme eri vaiheet kaavoituksesta työnaikaiseen suunnitteluun. Tavoitteenamme on suunnitella sujuvat ja turvalliset ratkaisut kaikille liikennemuodoille niin, että ne toimivat myös turvallisesti yhteen. 

Varmistamme työssämme suunniteltujen ratkaisujen liikenteellisen toimivuuden, tarkoituksenmukaisuuden ja käytettävyyden sekä esitämme perustellusti erilaisia keinoja rautatie- ja koko liikennejärjestelmän liikennöintiedellytysten ylläpitämiseksi ja parantamiseksi. Hyödynnämme yleisesti käytettyjä liikennesuunnitteluohjelmistoja sekä kehittämiämme analyysimenetelmiä. 

Liikennesuunnittelutiimimme syvällinen tuntemus liikenne- ja erityisesti rautatiejärjestelmän toimintatavoista ja infrastruktuurista takaa asiantuntevat ja laadukkaat selvitykset, tarkastelut ja asiantuntijapalvelut suunnittelun eri vaiheissa. 

Käytössämme on myös laaja yhteistyöverkosto alan toimijoiden, muiden konsulttiyritysten ja viranomaisten kesken. 
 
Liikennesuunnittelun palveluitamme ovat erityisesti esisuunnittelu, liikenteen mallinnus, kävelyn ja pyöräilyn suunnitelmat, kaavojen ja maankäytön liikennesuunnittelu, liikenteen ja liikkumisen ohjaus ja vaikutukset sekä työnaikaiset liikennejärjestelyt. 

Teemme kestäviä liikkumissuunnitelmia moniin eri tarpeisiin. Pyrimme motivoimaan asiakkaitamme kohti resurssitehokkaampia ja kestävämpiä liikkumisvalintoja sekä älykkäitä liikkumismahdollisuuksia.  

Liikennesuunnittelussa yhdistämme vahvan paikallisen osaamisemme laajaan kansainväliseen kokemukseemme. 

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_infrastructure.jpg

OTA YHTEYTTÄ