INFRASTRUKTUURI

Nykyaikaisessa urbanisoituneessa yhteiskunnassa kestävästi ja kustannustehokkaasti suunniteltujen infrapalvelujen tarve on suurempi kuin koskaan aikaisemmin. Swecon asiantuntijat suunnittelevat kaupunki- ja teollisuusalueita sekä liikennejärjestelmiä, jotka helpottavat ihmisten jokapäiväistä elämää. Turvallisuus, kestävä kehitys ja käytettävyys kulkevat käsi kädessä suunnittelussamme. Olemme yksi Suomen suurimmista toimijoista infrastruktuurin, liikkumisen ja kaupunkisuunnittelun parissa sekä johtava raideliikenteen asiantuntija. Suunnittelemme kaikkea katu- ja ratahankkeista siltoihin sekä kaupunki- ja teollisuus kohteita, kuten toreja, pysäköinti- ja teollisuusalueita, terminaaleja sekä satamia. Laaja-alaisella suunnittelullamme parannamme liikkumista tulevaisuuden yhteisöissä ja kaupungeissa. Suunnittelussa otamme huomioon kohteen koko elinkaaren. Siihen kuuluu myös varautuminen mahdollisiin olosuhteiden ja liikennemäärien muutoksiin tulevaisuudessa. Toteutamme projektit tehokkaasti nykyaikaisilla työvälineillä, tavoitteena tuottaa parasta arvoa rahalle, turvallisuudesta tinkimättä.

Palvelumme

  • Liikennesuunnittelu
  • Rata- ja raitiotiesuunnittelu
  • Ratatekniikka
  • Tie- ja katusuunnittelu
  • Turvallisuus ja -riskienhallinta
  • Maastomittaukset ja maaperätutkimukset
  • Geotekniikka
  • Sillat ja rakenteet
  • Tietomallinnus

Rata- ja raitiotiesuunnittelu

Olemme johtava raideliikenteen asiantuntija.  

Osaamisemme kattaa kaikki rata- ja raitotieliikennesuunnitteluun liittyvät suunnittelu- ja asiantuntijapalvelut sekä järjestelmien käyttöönottoon liittyvät palvelut. 

Tarjoamme valtion rataverkon lisäksi osaamista myös yksityisraiteiden omistajien ja haltijoiden käyttöön. Räätälöimme yksityisraidepalvelut asiakkaan tarpeen mukaisesti. 

Suunnittelujärjestelmämme soveltuvat erityisen hyvin rautateiden suunnitteluun. Tunnemme koko rataverkon erityispiirteineen samoin kuin sen eri sidosryhmät. Olemme osallistuneet allianssi-, ST- ja PPP-muotoisiin hankkeisiin ja tunnemme niiden toimintaperiaatteet. Teemme tiivistä yhteistyötä muiden alan toimijoiden; rakentamisen, kunnossapidon ja kuljettamisen ammattilaisten kanssa. Yhteistyössä olemme kehittäneet suunnittelun lopputuotteita tarkoituksenmukaiseen suuntaan, esimerkkinä koneohjauksen ja mallintamisen hyödyntäminen. 

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_infrastructure.jpg

OTA YHTEYTTÄ