INFRASTRUKTUURI

Nykyaikaisessa urbanisoituneessa yhteiskunnassa kestävästi ja kustannustehokkaasti suunniteltujen infrapalvelujen tarve on suurempi kuin koskaan aikaisemmin. Swecon asiantuntijat suunnittelevat kaupunki- ja teollisuusalueita sekä liikennejärjestelmiä, jotka helpottavat ihmisten jokapäiväistä elämää. Turvallisuus, kestävä kehitys ja käytettävyys kulkevat käsi kädessä suunnittelussamme. Olemme yksi Suomen suurimmista toimijoista infrastruktuurin, liikkumisen ja kaupunkisuunnittelun parissa sekä johtava raideliikenteen asiantuntija. Suunnittelemme kaikkea katu- ja ratahankkeista siltoihin sekä kaupunki- ja teollisuus kohteita, kuten toreja, pysäköinti- ja teollisuusalueita, terminaaleja sekä satamia. Laaja-alaisella suunnittelullamme parannamme liikkumista tulevaisuuden yhteisöissä ja kaupungeissa. Suunnittelussa otamme huomioon kohteen koko elinkaaren. Siihen kuuluu myös varautuminen mahdollisiin olosuhteiden ja liikennemäärien muutoksiin tulevaisuudessa. Toteutamme projektit tehokkaasti nykyaikaisilla työvälineillä, tavoitteena tuottaa parasta arvoa rahalle, turvallisuudesta tinkimättä.

Palvelumme

  • Liikennesuunnittelu
  • Rata- ja raitiotiesuunnittelu
  • Ratatekniikka
  • Tie- ja katusuunnittelu
  • Turvallisuus ja -riskienhallinta
  • Maastomittaukset ja maaperätutkimukset
  • Geotekniikka
  • Sillat ja rakenteet
  • Tietomallinnus

Ratatekniikka

Ratatekniset palvelumme sisältävät erityisesti rautateiden päällysrakenteeseen, radan merkitsemiseen ja teknisiin järjestelmiin sisältyvät asiantuntijatyöt. Osaamisemme kattaa myös teknisten järjestelmien tuotekehityksen, työvaihesuunnittelun sekä hankkeissa tarvittavat moniosaamista vaativat ratatekniset tarkastelut. 

Sähkötekniset palvelumme kattavat kaikki rautateiden sähköistykseen liittyvät tehtävät sähköratasuunnittelusta syöttöasemien suunnitteluun ja raidevirtapiirien suunnitteluun. Teemme myös muuta sähkösuunnittelua, kuten valaistussuunnittelua, maadoitussuunnittelua tai sähkönsyötön suunnittelua. 

Turvalaitetekniikan palvelumme kattavat kaikki rautatien turvalaitteisiin liittyvät suunnittelu- ja asiantuntijapalvelut, kuten raiteistojen turvalaitesuunnittelun, rautateiden tasoristeysten turvalaitesuunnittelun, turvalaitteiden käyttöönotto- ja tarkastuspalvelut, turvalaitejärjestelmien muutossuunnittelun sekä junien kulunvalvontajärjestelmään liittyvät suunnittelu- ja käyttöönottopalvelut. 

Asiantuntijamme hallitsevat ainoana Suomessa kaikki maamme rataverkolla käytössä olevat turvalaitejärjestelmät. 

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_infrastructure.jpg

OTA YHTEYTTÄ