INFRASTRUKTUURI

Nykyaikaisessa urbanisoituneessa yhteiskunnassa kestävästi ja kustannustehokkaasti suunniteltujen infrapalvelujen tarve on suurempi kuin koskaan aikaisemmin. Swecon asiantuntijat suunnittelevat kaupunki- ja teollisuusalueita sekä liikennejärjestelmiä, jotka helpottavat ihmisten jokapäiväistä elämää. Turvallisuus, kestävä kehitys ja käytettävyys kulkevat käsi kädessä suunnittelussamme. Olemme yksi Suomen suurimmista toimijoista infrastruktuurin, liikkumisen ja kaupunkisuunnittelun parissa sekä johtava raideliikenteen asiantuntija. Suunnittelemme kaikkea katu- ja ratahankkeista siltoihin sekä kaupunki- ja teollisuus kohteita, kuten toreja, pysäköinti- ja teollisuusalueita, terminaaleja sekä satamia. Laaja-alaisella suunnittelullamme parannamme liikkumista tulevaisuuden yhteisöissä ja kaupungeissa. Suunnittelussa otamme huomioon kohteen koko elinkaaren. Siihen kuuluu myös varautuminen mahdollisiin olosuhteiden ja liikennemäärien muutoksiin tulevaisuudessa. Toteutamme projektit tehokkaasti nykyaikaisilla työvälineillä, tavoitteena tuottaa parasta arvoa rahalle, turvallisuudesta tinkimättä.

Palvelumme

  • Liikennesuunnittelu
  • Rata- ja raitiotiesuunnittelu
  • Ratatekniikka
  • Tie- ja katusuunnittelu
  • Turvallisuus ja -riskienhallinta
  • Maastomittaukset ja maaperätutkimukset
  • Geotekniikka
  • Sillat ja rakenteet
  • Tietomallinnus

Sillat ja rakenteet

Sillat ja muut taitorakenteet ovat vaativia suunnittelukohteita. Haemme vaativille taitorakenteille kokonaistaloudellisesti edullisinta ratkaisua yhdessä tilaajan kanssa kustannusvaihtoehtojen lisäksi innovointi-, turvallisuus- ja elinkaarinäkökohdista. 

Rakentamis- ja korjaussuunnitteluratkaisuissa otamme huomioon myös muiden väylillä liikkuvien turvallisuuden sekä rakennusaikaisen liikenteen häiriöttömyyden. Olemme muun muassa olleet mukana häiriöttömän liikenteen mahdollistavien sillansiirtomenetelmien kehittämisessä 1980-luvulta asti. 

Erikoisosaamisemme on rautateihin liittyvien rakenteiden suunnittelussa kaikissa elinkaaren vaiheissa. Rautateitä rakennetaan usein ahtaissa rakennusolosuhteissa ja vaikeissa geoteknisissä ympäristöissä, joten mikään kohde ei ole liian vaativa suunnittelijoillemme. Suoritamme myös riskitarkasteluja jokaisessa kohteessamme.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_infrastructure.jpg

OTA YHTEYTTÄ