INFRASTRUKTUURI

Nykyaikaisessa urbanisoituneessa yhteiskunnassa kestävästi ja kustannustehokkaasti suunniteltujen infrapalvelujen tarve on suurempi kuin koskaan aikaisemmin. Swecon asiantuntijat suunnittelevat kaupunki- ja teollisuusalueita sekä liikennejärjestelmiä, jotka helpottavat ihmisten jokapäiväistä elämää. Turvallisuus, kestävä kehitys ja käytettävyys kulkevat käsi kädessä suunnittelussamme. Olemme yksi Suomen suurimmista toimijoista infrastruktuurin, liikkumisen ja kaupunkisuunnittelun parissa sekä johtava raideliikenteen asiantuntija. Suunnittelemme kaikkea katu- ja ratahankkeista siltoihin sekä kaupunki- ja teollisuus kohteita, kuten toreja, pysäköinti- ja teollisuusalueita, terminaaleja sekä satamia. Laaja-alaisella suunnittelullamme parannamme liikkumista tulevaisuuden yhteisöissä ja kaupungeissa. Suunnittelussa otamme huomioon kohteen koko elinkaaren. Siihen kuuluu myös varautuminen mahdollisiin olosuhteiden ja liikennemäärien muutoksiin tulevaisuudessa. Toteutamme projektit tehokkaasti nykyaikaisilla työvälineillä, tavoitteena tuottaa parasta arvoa rahalle, turvallisuudesta tinkimättä.

Palvelumme

  • Liikennesuunnittelu
  • Rata- ja raitiotiesuunnittelu
  • Ratatekniikka
  • Tie- ja katusuunnittelu
  • Turvallisuus ja -riskienhallinta
  • Maastomittaukset ja maaperätutkimukset
  • Geotekniikka
  • Sillat ja rakenteet
  • Tietomallinnus

Tie-, katu- ja aluesuunnittelu

Saavutettavuus on kasvun ja kestävyyden peruselementtejä. Voimistuva kaupungistuminen edellyttää monimuotoista ja toimivaa liikenneinfrastruktuuria.

Palvelumme sisältävät teiden ja katujen sekä erilaisten alueiden, kuten torien, pysäköintialueiden sekä teollisuuslaitosten, satamien, logistiikkaterminaalien ja piha-alueiden suunnittelun.

Yhdistämme katusuunnittelussa mittavan ja tarkan teknisen osaamisemme kokonaisuuksien hallintaan ja hyvään vuorovaikutukseen. Lopputuloksena syntyy kuntarakenteita palvelevia liikenneyhteyksiä.

Tiensuunnittelun erityisosaamisalueitamme ovat hankkeiden suunnitteluttamis-, hankinta- ja tilaajan asiantuntijapalvelut sekä tunneli- ja kattamishankkeet ja niihin liittyvät tekniset järjestelmät kuten liikenteen hallinta.

Alue- ja kunnallistekniikan osaamisemme kattaa pohjarakennesuunnittelun, pilaantuneiden maiden käsittelyn suunnittelun, kuivatuksen ja hulevedet, vesihuollon suunnittelun, liikenne- ja väyläsuunnittelun, maisema- ja ympäristösuunnittelun, rakennesuunnittelun sekä muiden teknisten verkostojen ja järjestelmien suunnittelun.

Palveluissamme korostuvat tekninen toimivuus sekä kokonaistaloudellisuus asiakkaan ja yhteiskunnan tavoitteet huomioon ottaen. Laatu, oikea-aikaisuus ja sopivat ratkaisut varmistetaan kokonaisvaltaisella suunnittelulla ja konsultoinnilla.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_infrastructure.jpg

OTA YHTEYTTÄ