INFRASTRUKTUURI

Nykyaikaisessa urbanisoituneessa yhteiskunnassa kestävästi ja kustannustehokkaasti suunniteltujen infrapalvelujen tarve on suurempi kuin koskaan aikaisemmin. Swecon asiantuntijat suunnittelevat kaupunki- ja teollisuusalueita sekä liikennejärjestelmiä, jotka helpottavat ihmisten jokapäiväistä elämää. Turvallisuus, kestävä kehitys ja käytettävyys kulkevat käsi kädessä suunnittelussamme. Olemme yksi Suomen suurimmista toimijoista infrastruktuurin, liikkumisen ja kaupunkisuunnittelun parissa sekä johtava raideliikenteen asiantuntija. Suunnittelemme kaikkea katu- ja ratahankkeista siltoihin sekä kaupunki- ja teollisuus kohteita, kuten toreja, pysäköinti- ja teollisuusalueita, terminaaleja sekä satamia. Laaja-alaisella suunnittelullamme parannamme liikkumista tulevaisuuden yhteisöissä ja kaupungeissa. Suunnittelussa otamme huomioon kohteen koko elinkaaren. Siihen kuuluu myös varautuminen mahdollisiin olosuhteiden ja liikennemäärien muutoksiin tulevaisuudessa. Toteutamme projektit tehokkaasti nykyaikaisilla työvälineillä, tavoitteena tuottaa parasta arvoa rahalle, turvallisuudesta tinkimättä.

Palvelumme

  • Liikennesuunnittelu
  • Rata- ja raitiotiesuunnittelu
  • Ratatekniikka
  • Tie- ja katusuunnittelu
  • Turvallisuus ja -riskienhallinta
  • Maastomittaukset ja maaperätutkimukset
  • Geotekniikka
  • Sillat ja rakenteet
  • Tietomallinnus

Turvallisuus ja -riskienhallinta

Turvallisuus, kestävä kehitys ja käytettävyys kulkevat käsi kädessä suunnittelussamme.

Kokonaisvaltaiset turvallisuus- ja riskienhallintapalvelumme kattavat hankkeiden ja projektien kaikki tarpeet. 

Turvallisuuspalvelujen avulla huolehdimme yhdessä asiakkaan kanssa kohteen ennakoivasta turvallisuuden hallinnasta lakisääteiset dokumentointivaatimukset huomioiden. Riskienhallintapalveluihimme kuuluvat muun muassa hanke-, projekti-, suunnittelu-, työturvallisuus- ja ympäristöriskien hallinta sekä näiden tekniset ja toiminnalliset arvioinnit. 

Palvelumme räätälöidään aina vastaamaan asiakkaan tarpeita ja odotuksia. 

Riskienhallintapalvelumme varmistavat projektin sujuvan etenemisen. Ehdoton vahvuutemme ovat rautatiejärjestelmän toiminnallisiin ja teknisiin muutoksiin liittyvät riskienhallintapalvelut, jotka toteutamme järjestelmällisesti ja kustannustehokkaasti. Keräämme ja analysoimme turvallisuuspoikkeamatietoja sekä kehitämme riskienhallintaprosesseja ja -työkaluja. 

 

 

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_infrastructure.jpg

OTA YHTEYTTÄ