Käyttäjälähtöisen suunnittelun edelläkävijä

Monet asiat toimivat paperilla, mutta vasta nähdessäsi lopputuloksen edessäsi tiedät toimivatko ne todella. Me Swecolla parannamme suunnitelmien havainnollistamista ja kommunikointia käyttäjien ja suunnittelijoiden välillä.

Sweco@Co-Creation on käyttäjäkeskeinen suunnitteluprosessi, jossa ovat mukana sekä rakennuksen ja tilojen suunnittelijat että loppukäyttäjät. Tehokkain tapa arvioida suunnitelmien toimivuutta jo suunnittelun alkuvaiheessa on Swecon virtuaaliympäristö Cave, joka havainnollistaa suunnitelmat hankkeen eri osapuolille. 

Cave mahdollistaa suunnitelmien jalostamisen yhdessä

Sweco Cave on kevyt, tehokas ja LEAN-periaatteiden mukainen työväline, jossa mallit tarkennetaan ja mallinnetaan realistisimmiksi ehdotussuunnittelun edetessä ja siirryttäessä yleissuunnitteluvaiheeseen. Cave on tila, jonka pinnoille heijastetaan 3D-suunnitelmista luotu stereoskooppinen kuva, jota katsotaan 3D-laseilla. Laajan kuva-alueen ja  1:1 mittakaavan ansiosta käyttäjät pääsevät tutustumaan suunnitteluratkaisuihin oikeassa mittakaavassa ja kokevat olevansa todellisessa tilassa.

Cave on tehokkain tapa arvioida suunnitelmien toimivuutta jo suunnittelun alkuvaiheessa. Moninkertainen uudelleensuunnittelu pystytään minimoimaan, kun suunnitelmien kehittäminen alkaa välittömästi kaikkien osapuolten yhteistyönä.

Swecon toimintalähtöisen tilasuunnittelun menetelmä määrittää tilaryhmät ja tyyppitilat tarkasti sekä sovittaa nämä toiminnallisiin prosesseihin. Prosessi perustuu yhdessä suunnitteluun, jossa käyttäjille esitellään vaihtoehtoisia suunnitteluratkaisuja ja toimintaprosesseja. Menetelmän tavoitteena on kehittää suunnitelmaa jatkuvasti kohti taloudellista ja toimintakustannuksiltaan tehokasta suunnitteluratkaisua. Työskentely mahdollistaa uusien ja innovatiivisten ratkaisujen kokeilun ja kehittämisen nopeasti sekä ’arvoa rahalle’ ja ’hankkeen parhaaksi’ -periaatteiden mukaisesti.

Mitä jos voisit ottaa loikan tulevaisuuteen ja nähdä hankkeesi valmiina - ennen kuin suunnitelmat on lyöty lukkoon tai ennen kuin yksikään seinä on pystyssä? Katso uusi videomme, miten Swecon käyttäjälähtöinen suunnittelu antaa tähän nyt mahdollisuuden!

 

”Cave-teknologian tehokas hyödyntäminen perustuu Swecon vahvaan teknologia- ja tietomalliosaamiseen sekä Swecossa määritettyyn mallintamistekniikkaan. Cave itsessään on ainutlaatuinen työväline, jota kehittämämme tehokas prosessimalli hyödyntää."