KORJAUSRAKENTAMINEN JA ASIANTUNTIJAPALVELUT

Tavoitteenamme on edistää olemassa olevan kiinteistökannan arvon nousemista ja varmistaa toiminnallamme rakennushankkeiden elinkaaritehokkaan toteuttamisen. Asiantuntijapalvelut kattavat kaikki kiinteistöjen korjaamiseen liittyvät osa-alueet. Turvaamme asiakkaillemme luotettavien rakentamisen tieto- ja tutkimuspalveluiden saannin. Tarjoamme laadukkaita palveluita aina tutkimuksista suunnitteluun, rakennuttamispalveluihin, tietomallintamiseen sekä kustannus- ja määrähallintaan. Toimeksiantomme koostuvat yksittäisistä asiantuntijatehtävistä aina mittavien hankkeiden korjaussuunnitteluun. Palveluihimme kuuluu mm. sisäilmaston laadunhallinta, betonitekniset tutkimukset, kustannus- ja määrähallintapalvelut sekä rakennushankkeiden elinkaarilaskelmat ja kannattavuuslaskelmat.

Palvelumme

  • Korjausrakennesuunnittelu
  • Sisäilmaston laadunhallinta
  • Betonitekniset tutkimukset
  • Taitorakenteiden asiantuntijapalvelut
  • Kustannus- ja määrähallintapalvelut
  • Projektinjohto ja Rakennuttaminen

Taitorakenteiden asiantuntijapalvelut

Tarjoamme taitorakenteiden kuten siltojen, tunneleiden, laitureiden, kanavarakenteiden ja kiinteiden merimerkkien kokonaisvaltaisia asiantuntijapalveluita rakenteiden elinkaaren kaikkiin vaiheisiin. Palvelumme kattavat uudis- ja korjausrakentamisen suunnittelutehtävien sekä projektinjohto- ja rakennuttamistehtävien lisäksi myös taitorakenteiden tarkastukset, tutkimukset ja erilaiset selvitystehtävät. Taitorakenteiden tarkastus- ja tutkimuspalveluihimme kuuluvat vuosi-, yleis- ja erikoistarkastukset.

Vuositarkastuksissa keskitytään liikenneturvallisuutta vaarantavien vaurioiden ja puutteiden määrittämisen lisäksi nopeasti eteneviin vaurioihin esimerkiksi päällysteissä ja kuivatuslaitteissa. Vuositarkastus on kerran vuodessa tehtävä nopea, silmämääräinen arvio taitorakenteen kunnosta ja rakenteen hoitotasosta.

Yleistarkastuksia suoritetaan taitorakenteelle keskimäärin viiden vuoden välein. Yleistarkastus on silmämääräinen arvio rakenteen kunnosta, jota voidaan täydentää käsityökaluilla ja yksinkertaisilla mittauksilla. Yleistarkastuksessa käydään järjestelmällisesti läpi kaikki rakenneosat valokuvaten kaikki vauriot ja selvittäen niiden vakavuusluokat, todennäköiset vaurion aiheuttajat ja korjausten kiireellisyys.

Erikoistarkastukset ovat taitorakenteiden kuntotutkimuksia, joita tehdään aina ennen rakenteen korjaussuunnittelun aloittamista. Erikoistarkastus toimii lähtötietona korjaussuunnittelulle, jonka avulla määritellään rakenteen korjaussuunnittelun sisältö ja laajuus sekä kiireellisyys. Erikoistarkastuksessa tehdään silmämääräisen arvion lisäksi paikan päällä ja laboratoriossa tehtäviä mittauksia ja näytteenottoa. Betoninäytteet analysoidaan omassa laboratoriossamme. Laajan alihankkijaverkostomme avulla kauttamme voidaan suorittaa myös erikoisosaamista vaativat sukellustarkastukset joko osana muuta tarkastusta tai täysin omana palvelunaan.

Asiantuntijoillamme on turvallisuuspätevyyksien (työturva, tieturva, rataturva, ym.) lisäksi Väyläviraston hyväksymä taitorakennetarkastajan pätevyys kyseiselle taitorakenteelle. Erikoistarkastusten tekijöillä on lisäksi FISE Oy:n myöntämä kuntotutkijan pätevyys betonisille infrarakenteille.

/siteassets/palvelumme---our-offer/korjausrakentaminen_ja_asiantuntijapalvelut/paakuva_570_380.jpg

PROJEKTIMME

Tutustu monipuolisiin korjausrakentamisen palveluihimme alla olevien esimerkkiprojektiemme kautta.

OTA YHTEYTTÄ