Olympiastadionin peruskorjaus

Vuonna 1938 valmistunut Helsingin Olympiastadion peruskorjataan ja uudistetaan Suomen nykyaikaisimmaksi ja monipuolisimmaksi suurtapahtumien areenaksi.

FAKTAT

PROJEKTI

Olympiastadionin peruskorjauksen ja laajennusosien rakennesuunnittelu

VUOSI

2013-2019

TAUSTAA

Olympiastadion suunnitellaan arkkitehtuuriltaan korkeatasoiseksi ja toiminnallisesti moderniksi kokonaisuudeksi säilyttämällä nykyinen interiööri, avaruus ja tilavaikutelma mahdollisimman hyvin. Vaadittavien nykyaikaisten toimintojen, palveluiden ja turvallisuusnäkökulmien mahdollistamiseksi stadionin tonttia laajennetaan. Tilat suunnitellaan esteettömiksi ja laatutasoltaan hyviksi, elinkaarikestäviksi ja muuntojoustaviksi.

RATKAISU

Suunnittelu toteutetaan pääosin tietomallintamalla sekä uudisosien että vanhojen rakenteiden osalta. Hanke on vaativa ja erittäin haastava, koska kyseessä on suojeltu ja Museoviraston valvoma rakennus.

Remontti on perusteellinen. Sen jälkeen kaikki katsomot ovat katettuja, sillä myös kaarteet saavat katot. Ravintola- ja palvelutilojen määrä kuusinkertaistuu sekä katsomon poistumisjärjestelyitä ja turvallisuutta parannetaan lisäämällä uusia poistumisteitä. Suurimmat tarveselvityksen jälkeen ilmenneet uudistuskohteet ovat pääkatsomon katon peruskorjaus ja koko stadionin kiertävän tekniikkatunnelin rakentaminen juoksuradan alle. Rakennustyöt ajottuvat vuosiin 2016-2019.

Sweco vastaa stadionin peruskorjauksen ja laajennusosien rakennesuunnittelusta.

Havainnekuva: työyhteenliittymä K2S ja NRT.