Laajasalon hybridikorttelin kustannuslaskenta alkoi jo arkkitehtuurikilpailun aikana

Reposalmentien hybridikorttelia suunnitellaan Laajasalon keskustaan raitiotievarikon ympärille. Kun Kruunusillat-hanke valmistuu vuoden 2026 tienoilla, alueen asukkaat pääsevät ratikalla vartissa Helsingin keskustaan. Swecon kustannuslaskijoiden työ alkoi arkkitehtuurikilpailun aikana.

FAKTAT

Toimeksianto

Kustannusvertailu ja -laskenta, 2018-2020 

Asiakas

1. ja 2. vaiheessa Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto ja Helsingin kaupungin liikennelaitos (HKL), 3. vaiheessa Helsingin kaupungin liikennelaitos (HKL) 

Laajuus

varikko 17 688 br-m², pysäköintilaitos 12942 br-m² ja asunnot 41 840 k-m² 

Reposalmentien hybridikorttelin kustannuslaskenta toteutettiin kolmessa vaiheessa. Ensimmäinen tehtävä oli arvioida seitsemän uuden asuinkorttelin, raitiovaunuvarikon ja pysäköintihallin kustannuksia arkkitehtuurikutsukilpailun aikana vuoden 2018 alussa. Asuntoja on tulossa lähes 1 000 asukkaalle, mutta rakentaminen käynnistyy vasta vuoden 2026 jälkeen.

”Arkkitehtuurikilpailuille on tyypillistä, että kustannuslaskijan on mietittävä itse, minkä tasoiset laskelmat lähtötiedoilla on mahdollista toteuttaa”, kertoo kustannusasiantuntija Tuula Paloniemi Swecolta. ”Aluksi vertailimme lähinnä eri kilpailuehdotusten kustannuksia.”

Kustannuslaskennan toisessa vaiheessa asuinrakennusten, varikon ja pysäköintihallin kustannuksia arvioitiin kilpailun voittaneen Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy:n suunnitelmien pohjalta. ”Käytössä oli jo alustavia suunnitelmia rakenne- ja LVIAS-suunnittelijoilta, pohjatutkijalta, akustiikkasuunnittelijalta ja paloteknikolta”, Paloniemi sanoo.

Swecon kustannuslaskija Ari Saari myös konsultoi rakennesuunnittelijoita lisätietojen hankkimiseksi. ”Se oli helppoa, koska myös varikon rakennesuunnittelu on Swecolla.”

Raitiovaunuvarikon suunnittelu on harvinainen tehtävä

Laskennan viimeisessä vaiheessa muodostettiin kustannusarvio ainoastaan raitiovaunuvarikosta, joka on kohteena suhteellisen harvinainen.

”Tampereelle tehtiin raitiovaunuvarikko viime vuonna, mutta Helsingin Koskelan ratikkavarikko on jo 50-vuotias ja Töölön ja Vallilan varikot noin 100 vuotta vanhoja”, Saari kertoo. Vuosikymmenten saatossa talo- ja raidetekniikka on muuttunut huomattavasti, ja Reposalmentiellä myös melu- ja tärinävaimennus on asuinrakentamisen takia olennainen osa kustannuslaskentaa. ”Tuskinpa sellaisia asioita huomioitiin ennen nykyisessä mittakaavassa.”

Yksi alueen erityispiirteistä on varikkoalueen ja pysäköintitalon peittävä kansipiha. Arkkitehtuurikilpailussa osa sijoitti pysäköintilaitoksen maan päälle, osa alle. ”Lopulta kaksikerroksinen pysäköintilaitos päätettiin kattaa pihakannella, josta osa on julkista ulkoilu- ja puistoaluetta ja osa kuuluu asunnoille. Molemmille laskettiin erillishinnat”, Paloniemi sanoo.

Laskentatarkkuus paranee prosessin edetessä

Hybridihankkeiden erillishintojen laskeminen on kustannuslaskijoille tuttua puuhaa, mutta Laajasalon noin neljän hehtaarin kokoisen korttelin pohjaolosuhteet olivat aluksi hämärän peitossa. Kustannuslaskijoiden käytössä oli ainoastaan tekstimuotoinen rakennettavuusselvitys.

”Arvioimme parhaamme mukaan muun muassa kalliopinnan syvyyttä, mutta monivaiheiselle prosessille on ominaista, että kustannuslaskelmat tarkentuvat koko ajan”, Paloniemi sanoo. Alustavat arviot muuttuivatkin täysin, kun pohjatutkimukset valmistuivat.

”Saimme lisää tietoa, kun rakenne-, raideliikenne- ja akustiikkasuunnittelu toden teolla alkoi”, Saari toteaa. ”Laskimme perustusten tekoon kaksi toteutusmallia: teräsbetonipaalutuksen ja pudotustiivistyksen, jossa maaperä syvätiivistetään ennen rakennusten perustamista.”

Kustannuslaskijan havainnot tukevat suunnittelua

Eri vaiheiden kustannuslaskelmat onnistuttiin toteuttamaan aikataulussa. Tärkeää pohjatyötä tehtiin jo laskennan aloituspalaverissa, jossa olivat mukana kaikki suunnittelijat.

”Kustannuslaskelmien erillishinnat, laskenta-ajat ja aikataulut lyötiin lukkoon yhdessä”, Saari kertoo. Tarkennettavaa oli loppuvaiheessa enää vähän. ”Varasimme kuitenkin aikaa myös valintojen läpikäyntiin asiakkaan kanssa. Kustannusselvitys ei yleensä aukea noin vain.”

Lisäksi laskijat pitivät koko ajan mielessä, että kaikki tieto edistää hanketta. ”Silloinkin kun emme vielä pääse kiinni kaikkiin kustannuksiin, voimme kirjata ylös havaintoa ja riskejä, jotka asiakkaan on hyvä huomioida. Se auttaa johtamaan suunnittelua eteenpäin”, Paloniemi sanoo.

 

Kuva: Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy