Korson Salkola

Sweco toteutti As Oy Korson Salkolassa linjasaneerauksen hanke- ja toteutussuunnittelun, projektinjohdon ja valvonnan. Vuonna 1968 valmistuneen kerrostalon urakka valmistuu loppukesästä 2018.

FAKTAT

PROJEKTI

As Oy Korson Salkola

VUOSI

2017

TOIMEKSIANTO

Hanke- ja toteutussuunnittelu, projektinjohto ja valvonta

Hankesuunnittelussa tutkittiin vaihtoehtoisia toteutustapoja remontille. Päätöksenteon tueksi tehtiin useita selvityksiä ja tutkimuksia ja niiden perusteella päädyttiin laajaan, kiinteähintaiseen kokonaisurakkaan. Kiinteistössä uusittiin vesi- ja viemäriputkistot sekä salaojajärjestelmät, kylpyhuoneet ja taloyhtiön saunaosasto peruskorjattiin ja sadevesijärjestelmää parannettiin. Lisäksi pohjaviemärit ja erityiskohdat asuntojen viemäreistä sukitettiin. Energiatehokkuutta ja laatutasoa parannettiin koneellistamalla saunaosaston ilmanvaihto lisättynä lämmön talteenotolla. 

Toteutussuunnittelun alkuvaiheessa tutkittiin myös lisärakentamisen mahdollisuutta. Linjasaneerauksessa toteutettiin teknisiä varauksia, joilla mahdollistetaan lisärakentaminen myöhemmin.