PROJEKTINJOHTO JA RAKENNUTTAMINEN

Kustannustehokas. Laadukas. Toimiva. Turvallinen. Elinkaarikestävä. Nämä ovat vain muutamia keskeisiä tavoitteita tämän päivän rakennushankkeissa. Me Swecolla uskomme vahvaan projektinjohto- ja rakennuttamisosaamiseen ja sen merkitykseen asiakkaan tavoitteiden saavuttamisessa. Kokemuksen, näkemyksen ja vahvan asiantuntijuuden avulla huolehdimme siitä, että kokonaisuudesta tulee osien summaa suurempi. Meitä ohjaavat vastuullisuus ja sitoutuneisuus sekä vahva halu kehittää jatkuvasti toimintaamme.

Palvelumme

 • Talonrakennuttaminen
 • Infrarakennuttaminen
 • Teollisuusrakennuttaminen
 • Terveydenhuolto
 • Talotekninen rakennuttaminen
 • Hankekehityspalvelut
 • Muut konsulttipalvelut

Hankekehityspalvelut

Hankekehityspalvelut ovat rakennuksiin ja kiinteistöihin kohdistuvia kehittämispalveluja. Hankekehityksen kohteena voi olla alue, tontti tai olemassa oleva kiinteistö tai sen osa.

Hankekehityspalvelun tavoitteena on tuottaa asiakkaalle tietoa päätöksentekoa varten. Meillä on mahdollisuus hyödyntää myös Swecon kokonaisvaltaista rakennetun ympäristön osaamista sekä sisäistä verkostoamme asiakkaamme eduksi erityisesti hankkeen kehitysvaiheessa.

Hankekehityspalvelussa Sweco tarjoaa kiinteistöjen omistajille muun muassa seuraavia hankkeen kehittämiseen liittyviä palveluita: 

 • Vaihtoehtoisten sijaintien arviointi  
 • Tontin tai kiinteistön käyttötarkoituksen ideointi
 • Kaavoituksen ja maankäytön suunnittelu
 • Kaava- ja lupaprosessien ohjaus ja viitesuunnitelmien laatiminen
 • Logistiikkasuunnittelu
 • Tekniset DD-palvelut
 • Energiaselvitykset ja vaihtoehtoiset energialähteet  
 • Muut DD-palvelut (taloudelliset, kaupalliset ja lupa-asioihin liittyvät palvelut)
 • Kustannusarviot, investointilaskelmat ja kannattavuusanalyysit
 • Riskianalyysit
 • Tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheen palvelut
/globalassets/images-480x270/480x270_career_start1.jpg

PROJEKTEJAMME

Tutustu vahvaan ja monipuoliseen projektinjohto- ja rakennuttamisosaamiseemme alla olevien esimerkkiprojektiemme kautta.

OTA YHTEYTTÄ