PROJEKTINJOHTO JA RAKENNUTTAMINEN

Kustannustehokas. Laadukas. Toimiva. Turvallinen. Elinkaarikestävä. Nämä ovat vain muutamia keskeisiä tavoitteita tämän päivän rakennushankkeissa. Me Swecolla uskomme vahvaan projektinjohto- ja rakennuttamisosaamiseen ja sen merkitykseen asiakkaan tavoitteiden saavuttamisessa. Kokemuksen, näkemyksen ja vahvan asiantuntijuuden avulla huolehdimme siitä, että kokonaisuudesta tulee osien summaa suurempi. Meitä ohjaavat vastuullisuus ja sitoutuneisuus sekä vahva halu kehittää jatkuvasti toimintaamme.

Palvelumme

  • Talonrakennuttaminen
  • Infrarakennuttaminen
  • Teollisuusrakennuttaminen
  • Terveydenhuolto
  • Talotekninen rakennuttaminen
  • Hankekehityspalvelut
  • Muut konsulttipalvelut

Infrarakennuttaminen

Olemme Infrarakennuttamisen moniosaaja niin suunnitteluttamisessa kuin projektinjohdossa. Asiantuntemuksemme kattaa mm. geo- ja kalliorakentamisen, radat järjestelmineen, kadut, tiet, sillat, kunnallistekniikan, LVI- ja sähköjärjestelmät sekä sähkönsiirron.

Hallitsemme rutiinit ja innovoinnin. Etsimme toimivat ratkaisut, jotta hanke saavuttaa asetetut tavoitteet. Rakennamme oikealla asenteellamme luottamusta eri osapuolten välille. Suomen suurimpana infrarakennuttajana resurssimme ja osaamisemme riittävät kaikkein suurimpiinkin infrahankkeisiin.

Olemme julkisten hankintojen ja toteutusmallien johtava osaaja. Edelläkävijänä olemme olleet mm. kehittämässä allianssimallia Suomeen sopivaksi, tuomassa PJP-mallin infrahankkeisiin ja toteuttamassa useita PPP-hankintoja. 

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_project_management.jpg

PROJEKTEJAMME

Tutustu vahvaan ja monipuoliseen projektinjohto- ja rakennuttamisosaamiseemme alla olevien esimerkkiprojektiemme kautta.

OTA YHTEYTTÄ