PROJEKTINJOHTO JA RAKENNUTTAMINEN

Kustannustehokas. Laadukas. Toimiva. Turvallinen. Elinkaarikestävä. Nämä ovat vain muutamia keskeisiä tavoitteita tämän päivän rakennushankkeissa. Me Swecolla uskomme vahvaan projektinjohto- ja rakennuttamisosaamiseen ja sen merkitykseen asiakkaan tavoitteiden saavuttamisessa. Kokemuksen, näkemyksen ja vahvan asiantuntijuuden avulla huolehdimme siitä, että kokonaisuudesta tulee osien summaa suurempi. Meitä ohjaavat vastuullisuus ja sitoutuneisuus sekä vahva halu kehittää jatkuvasti toimintaamme.

Palvelumme

  • Talonrakennuttaminen
  • Infrarakennuttaminen
  • Teollisuusrakennuttaminen
  • Terveydenhuolto
  • Talotekninen rakennuttaminen
  • Hankekehityspalvelut
  • Muut konsulttipalvelut

MUUT KONSULTTIPALVELUT

Logistiikkapalvelumme sisältävät useita eri kokonaisuuksia. Laajimmillaan voimme virittää koko tilaus-toimitusketjunne toimimaan ketterästi ja tehokkaasti, jolloin tuloksina saadaan mm. pienentyneet välivarastot, mahdollisuus ennakointiin, tasaisempi tuotannon kuormitus ja koko prosessin helpompi ohjattavuus. Lisäksi parantunut toimitusvarmuus näkyy asiakkaalle lyhyempänä ja luotettavampana toimitusaikana, mikä edistää kaikkien toimitusketjun osapuolten liiketoimintaa.

Tuotantoprosessien suunnittelun ja kehittämisen lisäksi tuomme kattavan ja yhtenäisen mittaamistavan. Tämä auttaa löytämään kehityskohteet ja pullonkaulat, jolloin läpimenoa saadaan merkittävästi kasvatettua usein pienilläkin investoinneilla. Tuotantolaitteiden ja -linjojen kokonaistehokkuusmittauksen (OEE) avulla selvitämme läpimenoa alentavat osatekijät.

Oikean toteutusmallin valinta ja hyvin hoidetut hankinnat ovat avain rakennushankkeen onnistumiseen. Onnistunut hankintaprosessi on ehdoton edellytys asetettujen ajallisten, laadullisten ja taloudellisten sekä teknisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Swecon hankintakonsultointi tarjoaa kokonaisvaltaisen hankintapalvelun kattaen projektinjohdolliset, tekniset ja taloudelliset sekä hankinta- ja sopimusjuridiset palvelut.

Digitalisaation edelläkävijänä hyödynnämme laajasti osallistavia teknologioita hankkeidemme suunnittelun ohjauksessa sekä käyttäjien osallistamisessa. Hyödynnämme käyttäjälähtöistä suunnittelua hankkeissa, joissa käyttäjien osallistamisella ja toiminnallisella suunnittelulla on suuri merkitys rakennuksen onnistumisen kannalta. Käyttäjälähtöinen suunnittelu yhdistää toiminnallisen- ja rakennussuunnittelun, minkä ansiosta suunnittelulle tuotetaan tarpeelliset lähtötiedot oikea-aikaisesti.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_project_management.jpg

PROJEKTEJAMME

Tutustu vahvaan ja monipuoliseen projektinjohto- ja rakennuttamisosaamiseemme alla olevien esimerkkiprojektiemme kautta.

OTA YHTEYTTÄ