PROJEKTINJOHTO JA RAKENNUTTAMINEN

Kustannustehokas. Laadukas. Toimiva. Turvallinen. Elinkaarikestävä. Nämä ovat vain muutamia keskeisiä tavoitteita tämän päivän rakennushankkeissa. Me Swecolla uskomme vahvaan projektinjohto- ja rakennuttamisosaamiseen ja sen merkitykseen asiakkaan tavoitteiden saavuttamisessa. Kokemuksen, näkemyksen ja vahvan asiantuntijuuden avulla huolehdimme siitä, että kokonaisuudesta tulee osien summaa suurempi. Meitä ohjaavat vastuullisuus ja sitoutuneisuus sekä vahva halu kehittää jatkuvasti toimintaamme.

Palvelumme

  • Talonrakennuttaminen
  • Infrarakennuttaminen
  • Teollisuusrakennuttaminen
  • Terveydenhuolto
  • Talotekninen rakennuttaminen
  • Hankekehityspalvelut
  • Muut konsulttipalvelut

Talotekninen rakennuttaminen

LVI-, automaatio, sähkö-, tele- ja energiatekniikka ovat oleellinen osa rakennuksen toimintaa, sekä muodostavat merkittävän osan niin rakennuskustannuksista kuin ylläpitokustannuksista. Energiaa säästävät ja käyttöä tehostavat toimenpiteet vaativat innovatiivista otetta ja tehokasta järjestelmien kokonaishallintaa.

Asiantuntijamme hallitsevat projektinjohdon lisäksi monipuoliset ja vaativat talotekniset järjestelmät sekä järjestelmäkokonaisuudet. Tavoitteenamme on aina investointi- ja elinkaarikustannuksiltaan paras mahdollinen ratkaisu, jolla päästään käytölle asetettuihin tavoitteisiin.

Tarjoamme taloteknistä osaamista rakennuttamiseen kattavasti sisältäen seuraavat osa-alueet: Tarveselvitys, hankesuunnittelu, luonnos- ja toteutussuunnittelun ohjaus, rakentamisen aikainen projektinjohto, toteutuksen valvonta, vastaanoton hallinta, käyttöönottokonsultointi, ylläpidon asiantuntijapalvelut ja tekninen isännöinti.

Ammattitaitoinen TATE-tiimimme huolehtii siitä, että tilaajan tarpeet huomioidaan ja toteutukset ovat toimivia sekä energiatehokkaita. Hyvin suunniteltu ja toteutettu rakennuttamis-, valvonta- ja vastaanottoprosessi luo edellytykset terveelliselle sisäilmastolle ja rakennuksen energiatehokkaalle käytölle.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_project_management.jpg

PROJEKTEJAMME

Tutustu vahvaan ja monipuoliseen projektinjohto- ja rakennuttamisosaamiseemme alla olevien esimerkkiprojektiemme kautta.

OTA YHTEYTTÄ