Aurinkokivi – monipuolinen kohtaamispaikka

Aurinkokiven palvelukeskuksesta tulee monikäyttöinen palvelurakennus Vantaan Kivistön alueelle. Sweco on toiminut voitokkaan hankkeen tietomallikoordinaattorina sekä kosteudenhallinnan asiantuntijana.

FAKTAT

PROJEKTI

Aurinkokiven palvelukeskuksen kosteudenhallinnan asiantuntijapalvelut

VUOSI

2016

TILAAJA

Vantaan kaupunki

TAUSTAA

Aurinkokiven palvelukeskuksesta tulee monikäyttöinen palvelurakennus Vantaan Kivistön alueelle. Aurinkokivi on mittavin Vantaan kaupungin uudishanke lähivuosien aikana ja se toteutetaan kahdessa vaiheessa. Hankkeen ensimmäinen vaihe valmistuu vuonna 2016. Rakennukseen sijoittuvat koulu, päiväkoti ja äitiys- ja lastenneuvola. Käyttäjinä tulevat olemaan myös musiikkiopisto ja kuvataidekoulu. Rakennuksen yhteyteen on suunniteltu rakennettavan myös yläkoulu, johon on myöhemmin tulossa opetustilat noin 400 oppilaalle.

Aurinkokiven ympärille rakentuu erikokoisia pihoja ja aukioita, joiden toiminnot on määritelty käyttäjäryhmien mukaan. Pääsisäänkäynnin eteen avautuu aukio, josta on tarkoitus tulla yhteinen kohtaamispaikka Kivistöläisille.

RATKAISU

Sweco tarjoaa hankkeeseen rakennustyönaikaiset työmaan kosteudenhallinnan asiantuntijapalvelut. Työ sisältää työmaan suunnitelmien rakennusfysikaalisen riskiarvion ja parannusehdotukset sekä kosteuden hallintasuunnitelman laadinnan, kosteusteknisen valvonnan ja kosteusmittausten tekemisen.

Aurinkokivi on myös Vantaan tilakeskuksen tietomallinnuksen pilottihanke, jossa Sweco toimi tietomalliasiantuntijana sekä -koordinaattorina. Tietomallia käytettiin monipuolisesti prosessin eri vaiheissa ja sen avulla tehtiin tiivistä yhteistyötä projektin eri osapuolten kesken.

Kuva: Playa Arkkitehdit Oy, Visualisointitoimisto Lumart

"Tilaaja oli hyvin kiinnostunut ja avoin uusien toimintatapojen käyttöönottamiselle. Myös suunnittelijat omaksuivat uudet toimintatavat nopeasti, minkä ansiosta tilaaja sai kohteesta suunnitteluprosessin lopputuotteena laadukkaat tietomallit."
Juuso Erkkilä, Tietomallikoordinaattori, Sweco