Isku Areena

Sweco toteutti Lahden Jäähalli Oy:n omistamaan Isku Areenaan Motivan kehittämällä palvelumallilla energiatehokkuushankkeen. ESCO-hankkeen kustannukset maksetaan energian säästöistä syntyneillä kustannussäästöillä.

FAKTAT

PROJEKTI

Energiatehokkuushankkeen tarjouskilpailun vertailu- ja sopimusvaiheen hoito, rakennuttamistehtävät sekä työnaikainen valvonta

TILAAJA

Lahden Jäähalli Oy

PROJEKTI

Sweco toimi hankkeessa tilaajan konsulttina vertaillen ESCO-toimijoiden tekemiä tarjouksia sekä niiden sisältöjä. Sweco hoiti hankkeen tarjouskilpailun vertailu- ja sopimusvaiheen, rakennuttamistehtävät sekä työnaikaisen valvonnan.

Kohteen automatiikka uudistettiin siten, että sillä pystyy hallitsemaan kaikkea kiinteistötekniikkaa. Tämä paransi hallin toimintavarmuutta ja häiriötilanteiden selvittelyä. Ohjelmistoja muutettiin monipuolisemmiksi ja energiatehokkaammiksi.

Merkittävimmät energiansäästötoimet olivat jäähdytyskompressoreiden hukkalämmön talteenotto, ilmanvaihtojärjestelmän parannukset ja valaistusmuutokset (LED-valaisimet). Lisäksi hallin kattoon asennettiin matalaenergiakalvo, joka heijastaa takaisin lämpöä ja valoa.

Hankkeen investointikustannukset katetaan energiankulutuksen säästöillä, joten hallin käyttäjien maksut pystytään pitämään ennallaan. Investoinnin takaisinmaksuaika jää alle kymmeneen vuoteen.