Helsinki-Vantaan terminaalilaajennus

Finavia on käynnistänyt Helsinki-Vantaan lentoasemalla 900 miljoonan euron investointiohjelman, jonka tavoitteena on kasvattaa kansainvälisen liikenteen kapasiteettia. Lentoasema valmistautuu palvelemaan 20 miljoonaa matkustajaa vuoteen 2020 mennessä.

FAKTAT

PROJEKTI

Helsinki-Vantaan lentoaseman terminaalilaajennus ja projektin johto

VUOSI

Valmistuu 2020

Tilaaja

Finavia

TAUSTAA

Vuosille 2014–2020 ajoittuva kehittämisohjelma kohdistuu pääasiassa Helsinki-Vantaan lentoaseman matkustaja-, matkatavara- ja lentokonepysäköinnin kapasiteetin kasvattamiseen sekä palvelujen ja asiakaskokemuksen parantamiseen. Tavoitteena on varmistaa Helsinki-Vantaan vahva kilpailuasema Euroopan ja Aasian välisessä vaihtoliikenteessä. Lentokentän viihtyisyydellä sekä uusilla ja elämyksellisillä palveluilla on tarkoitus houkutella lisää matkustajia lentämään Helsingin kautta.

Lue lisää

RATKAISU

Terminaalin laajennusprojektin toteuttaminen vaati uutta ajattelua ja uusia toimintatapoja. Projektin toteutuksen tärkeimmiksi kulmakiviksi nostettiin projektin eri osapuolten välinen tiivis yhteistyö ja osaamisen hyödyntäminen sekä toiminnan ohjaaminen projektin tavoitteiden saavuttamiseksi.

Näiden tavoitteiden ja projektin reunaehtojen pohjalta Finavia ja Sweco yhdessä kehittivät yhteistoiminnalliset, tilaaja tavoitteisiin ohjaavat toteutusmuodot. Projektiin sisältyvä terminaalin talonrakentaminen toteutetaan yhteistoiminnallisella projektinjohtourakalla ja asematason infrarakentaminen allianssiurakalla. Toteutusmuotojen kehitystyössä ja urakoiden hankintamenettelyissä hyödynnettiin Swecon laajaa yhteistoiminnallisten urakkamuotojen kehittämis- ja hankintaosaamista.

Projekti toteutetaan yhteistyössä projektin osapuolien ja eri alojen asiantuntijoiden kanssa yhteisiä työskentelytapoja käyttäen. Toimintatapoja tukemaan on laadittu yhteistoiminnalliset sopimukset.