Sweco-talo

Sponda Oyj on rakennuttanut Helsingin Ilmalaan kolmen rakennuksen toimistotalokokonaisuuden. Sweco-talo valmistui vuoden 2015 lopulla ja toimitilat tuovat yhteen Swecon pääkaupunkiseudun kattavan palvelutarjonnan ja osaavan henkilökunnan – asiakkaiden eduksi. Sweco vastasi onnistuneesti hankkeen suunnittelusta ja johtamisesta.

FAKTAT

PROJEKTI

Sweco-talon rakennesuunnittelu, rakennuttajakonsultointi ja ympäristösertifiointi

VUOSI

2015

PROJEKTI

Huoneistoalaltaan noin 18 000 neliömetrin toimistotalokokonaisuus sijaitsee yhdellä pääkaupunkiseudun keskeisimmistä paikoista ja joukkoliikenneverkoston solmupisteessä. Se on suunniteltu nykypäivän teknisten vaatimusten sekä ympäristöarvojen mukaisesti.

Sweco-talo on matalaenergiakohde ja sen suunnittelussa ja rakentamisessa korostuvat energiatehokkuus ja ympäristöä säästävät, kestävän kehityksen mukaiset ratkaisut.

Sweco oli asiakkaan oikeana kätenä hankkeen rakennuttamis- ja valvontatehtävissä. Swecon tehtäviin kuului myös hankkeen tietomallikoordinointi. ”Sweco PM on johtanut erinomaisesti tietomallintamista läpi koko suunnitteluvaiheen ja tietomalli on myös viety tehokkaaksi työkaluksi työmaalle ja hankintaan” toteaa projektipäällikkö Saku Pöntynen Spondalta .

Swecon tehtäviin sisältyi myös tilaajan erillishankinnat. Projektin tiukan aikataulun vuoksi hankinnat jaettiin eri urakoihin. Rakennus- ja talotekniikkaurakat toteutettiin projektinjohtomallilla. Sweco vastasi onnistuneesti myös koko hankkeen rakennesuunnittelusta tiukassa aikataulupaineessa sekä kohteen ympäristö- ja energiakonsultoinnista.

Asiakkaan kommentit

"Sweco PM on johtanut erinomaisesti tietomallintamista läpi koko suunnitteluvaiheen ja tietomalli on myös viety tehokkaaksi työkaluksi työmaalle ja hankintaan."
projektipäällikkö Saku Pöntynen, Sponda.