RAKENNETEKNIIKKA

Rakennukset rakennetaan rakennesuunnitelmilla. Onnistuneen rakentamisen edellytyksenä ovat toimivat, turvalliset, terveet ja kokonaistaloudellisesti optimoidut rakenteet. Suunnittelemme kestäviä rakennuksia, joissa on turvallista asua, työskennellä ja harrastaa. Kokonaisvaltaisella osaamisellamme varmistamme, että rakenteet ovat yhteensopivia rakennuksen tilasuunnittelun ja esteettisten tavoitteiden kanssa. Tietomallintamisen sekä erilaisia olosuhteita ja käyttötilanteita ennustavien simulointien avulla löydämme asiakkaillemme elinkaaritehokkaimmat toteutusvaihtoehdot. Olemme rakennesuunnittelun selkeä markkinajohtaja Suomessa ja palvelumme kattavat kaikki rakennesuunnittelun osa-alueet, kohdetyypit ja materiaalit. Meillä on myös vahvaa kokemusta vaativista kansainvälisistä suunnittelukohteista eri puolilla maailmaa.

PALVELUMME

 • BIM
 • Teollisuusrakentaminen
 • Talonrakentaminen
 • Sillat ja infrarakenteet
 • Betonirakenteet
 • Teräsrakenteet
 • Puurakenteet
 • Julkisivurakenteet
 • Vaativa tekninen laskenta
 • Sisäilmaston laadunhallinta
 • Rakennetekniikan erityispalvelut
 • Korjausrakentaminen
 • Hankekehitys ja kilpailutyöt
 • Laitosten käytöstäpoisto ja purku

Suomen johtava tietomallintamisen osaaja

Sweco hyödyntää tietomallintamista (BIM) rakennuksen elinkaaren kaikissa vaiheissa tarveselvityksestä käyttöön ja ylläpitoon. Suunnittelu ja rakennuttaminen perustuvat kehittämiimme tehokkaisiin, LEAN-periaatteita hyödyntäviin suunnittelumenetelmiin ja tietomallipohjaiseen rakennuttamiseen.

Osaamisemme takaa tilaajan tavoitteiden toteutumisen sekä oikean laadun ja kustannustehokkuuden. Kehitämme aktiivisesti suunnittelu-, mallintamis-, simulointi- ja virtuaalitodellisuusosaamistamme.

Tietomallintamista käytetään tarve- ja hankeselvitysvaiheista suunnitteluun ja rakentamiseen ja aina käyttö- ja ylläpitovaiheisiin asti. Meille tietomallintaminen on suunnittelua, rakentamista, käyttöä ja kunnossapitoa tukeva apuväline. Keskeistä on hyödyntää ja jakaa tietomalleja ja niiden sisältämää tietoa rakennuksen tai teollisuuslaitoksen koko elinkaaren aikana. Mallintaminen tehostaa kommunikointia sekä saumatonta yhteistyötä rakennusprosessin eri osapuolten kesken.

Suunnittelemme ja rakennutamme BIM-pohjaisesti. Tuotamme ja käytämme tietoa suunnitelmavaihtoehtojen arviointiin, hankkeen laajuuden, kustannusten ja aikataulun ohjaamiseen sekä mm. energia- ja elinkaarikustannusanalyyseihin, hankintoihin ja esivalmistukseen. 

Tietomallintaminen on meille arkipäivää. Sen avulla takaamme rakennuksen käyttäjälähtöisen ja teknisen toimivuuden. Virtuaalinen suunnittelu ja rakentaminen takaavat tehokkaan suunnittelun ja rakennettavuuden. Lisäksi suunnitelmien laadunvarmistus tehdään niin, että rakentamisen aikana ei syntyisi lisä- ja muutostöitä.

Virtuaalitodellisuuden edelläkävijänä käytämme laajasti Cave-järjestelmää sekä muita virtuaalisuunnittelumenetelmiä hankkeidemme suunnittelun ohjauksessa hyödyntäen mm. Big Room -työskentelyä, fasilitointia ja käyttäjälähtöisiä suunnittelumenetelmiämme. 

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_building_service_systems.jpg

PROJEKTEJAMME

Suunnittelemme monipuolisesti kohteita, joissa on turvallista asua, työskennellä ja harrastaa.

OTA YHTEYTTÄ