RAKENNETEKNIIKKA

Rakennukset rakennetaan rakennesuunnitelmilla. Onnistuneen rakentamisen edellytyksenä ovat toimivat, turvalliset, terveet ja kokonaistaloudellisesti optimoidut rakenteet. Suunnittelemme kestäviä rakennuksia, joissa on turvallista asua, työskennellä ja harrastaa. Kokonaisvaltaisella osaamisellamme varmistamme, että rakenteet ovat yhteensopivia rakennuksen tilasuunnittelun ja esteettisten tavoitteiden kanssa. Tietomallintamisen sekä erilaisia olosuhteita ja käyttötilanteita ennustavien simulointien avulla löydämme asiakkaillemme elinkaaritehokkaimmat toteutusvaihtoehdot. Olemme rakennesuunnittelun selkeä markkinajohtaja Suomessa ja palvelumme kattavat kaikki rakennesuunnittelun osa-alueet, kohdetyypit ja materiaalit. Meillä on myös vahvaa kokemusta vaativista kansainvälisistä suunnittelukohteista eri puolilla maailmaa.

PALVELUMME

 • BIM
 • Teollisuusrakentaminen
 • Talonrakentaminen
 • Sillat ja infrarakenteet
 • Betonirakenteet
 • Teräsrakenteet
 • Puurakenteet
 • Julkisivurakenteet
 • Vaativa tekninen laskenta
 • Sisäilmaston laadunhallinta
 • Rakennetekniikan erityispalvelut
 • Korjausrakentaminen
 • Hankekehitys ja kilpailutyöt
 • Laitosten käytöstäpoisto ja purku

Betonirakenteet

Sweco tarjoaa asiakkailleen betonirakenteiden laaja-alaisinta asiantuntemusta. Olemme osallistuneet alan pitkäaikaiseen kehitystyöhön, joka jatkuu aktiivisena omien ja asiakkaidemme kehityshankkeiden sekä tutkimus- ja oppilaitosyhteistyön kautta.

Osaamisemme kattaa kaikki betonirakenteisiin liittyvät palvelut: jännitetyt rakenteet, paikallavalettavat rakenteet, elementtirakenteet, sillat ja infrarakenteet, kustannuslaskentapalvelut, materiaaliominaisuudet ja korjaustekniikat.

Olemme Suomen suurin toimija jännitettyjen paikallavalurakenteiden suunnittelussa  ja tarjoamme suunnittelupalveluja aina konseptikehityksestä toteutussuunnitteluun ja olemassa olevien rakenteiden kapasiteettianalyyseihin.

Betonin tutkimus- ja testauspalveluissa käytämme keskeisiltä osin akkreditoitua (T195) testauslaitostamme, joka antaa meille valmiudet tarjota asiakkaan tarpeisiin räätälöityjä testauspalveluita myös tuotekehityshankkeiden tueksi.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_building_service_systems.jpg

PROJEKTEJAMME

Suunnittelemme monipuolisesti kohteita, joissa on turvallista asua, työskennellä ja harrastaa.

OTA YHTEYTTÄ