RAKENNETEKNIIKKA

Rakennukset rakennetaan rakennesuunnitelmilla. Onnistuneen rakentamisen edellytyksenä ovat toimivat, turvalliset, terveet ja kokonaistaloudellisesti optimoidut rakenteet. Suunnittelemme kestäviä rakennuksia, joissa on turvallista asua, työskennellä ja harrastaa. Kokonaisvaltaisella osaamisellamme varmistamme, että rakenteet ovat yhteensopivia rakennuksen tilasuunnittelun ja esteettisten tavoitteiden kanssa. Tietomallintamisen sekä erilaisia olosuhteita ja käyttötilanteita ennustavien simulointien avulla löydämme asiakkaillemme elinkaaritehokkaimmat toteutusvaihtoehdot. Olemme rakennesuunnittelun selkeä markkinajohtaja Suomessa ja palvelumme kattavat kaikki rakennesuunnittelun osa-alueet, kohdetyypit ja materiaalit. Meillä on myös vahvaa kokemusta vaativista kansainvälisistä suunnittelukohteista eri puolilla maailmaa.

PALVELUMME

 • BIM
 • Teollisuusrakentaminen
 • Talonrakentaminen
 • Sillat ja infrarakenteet
 • Betonirakenteet
 • Teräsrakenteet
 • Puurakenteet
 • Julkisivurakenteet
 • Vaativa tekninen laskenta
 • Sisäilmaston laadunhallinta
 • Rakennetekniikan erityispalvelut
 • Korjausrakentaminen
 • Hankekehitys ja kilpailutyöt
 • Laitosten käytöstäpoisto ja purku

Hankekehitys ja kilpailutyöt

Hyödynnämme Swecon kokonaisvaltaista rakennetun ympäristön osaamista sekä sisäistä verkostoamme asiakkaidemme eduksi erityisesti hankkeen kehitysvaiheessa.

Kehitystyö voi olla joko suunnittelukilpailutyö tai konkreettinen tuleva investointi. Hankkeen alkuvaiheessa asiakkaan ja yhteisten tavoitteiden, toimintojen ja liiketoiminnan ymmärtäminen korostuu. Asiantuntijamme suunnittelevat luovia ja tehokkaita rakenneteknisiä ratkaisuja näiden tavoitteiden toteuttamiseksi.

Asiantuntijuutemme eri materiaaleissa, rakennejärjestelmissä ja niiden muuntojouston, rakennettavuuden sekä rakennusfysiikan osaamisessa ovat tekijöitä, jotka erityisesti hankkeen kehitysvaiheessa tulee ottaa huomioon. Myös rakenteiden käyttöikä- ja elinkaaritarkastelujen sekä energiatehokkuuden merkitys hankkeen kehityksessä on tärkeää. Suunnittelumme lähtökohdat perustuvat aina terveellisiin ja rakenteellisesti turvallisiin ratkaisuihin.

Kokonaisvaltainen osaamisemme hankkeen toteutuksessa, toiminnallisuudessa, laadun, kustannusten sekä aikataulun suunnittelussa sekä hallinnassa mahdollistavat kannattavan ja kilpailukykyisen projektin. Vahvan osaamisemme ja kokemuksemme avulla tunnistamme ja tuemme asiakastamme myös hankkeen riskien hallinnassa.

 

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_building_service_systems.jpg

PROJEKTEJAMME

Suunnittelemme monipuolisesti kohteita, joissa on turvallista asua, työskennellä ja harrastaa.

OTA YHTEYTTÄ