RAKENNETEKNIIKKA

Rakennukset rakennetaan rakennesuunnitelmilla. Onnistuneen rakentamisen edellytyksenä ovat toimivat, turvalliset, terveet ja kokonaistaloudellisesti optimoidut rakenteet. Suunnittelemme kestäviä rakennuksia, joissa on turvallista asua, työskennellä ja harrastaa. Kokonaisvaltaisella osaamisellamme varmistamme, että rakenteet ovat yhteensopivia rakennuksen tilasuunnittelun ja esteettisten tavoitteiden kanssa. Tietomallintamisen sekä erilaisia olosuhteita ja käyttötilanteita ennustavien simulointien avulla löydämme asiakkaillemme elinkaaritehokkaimmat toteutusvaihtoehdot. Olemme rakennesuunnittelun selkeä markkinajohtaja Suomessa ja palvelumme kattavat kaikki rakennesuunnittelun osa-alueet, kohdetyypit ja materiaalit. Meillä on myös vahvaa kokemusta vaativista kansainvälisistä suunnittelukohteista eri puolilla maailmaa.

PALVELUMME

 • BIM
 • Teollisuusrakentaminen
 • Talonrakentaminen
 • Sillat ja infrarakenteet
 • Betonirakenteet
 • Teräsrakenteet
 • Puurakenteet
 • Julkisivurakenteet
 • Vaativa tekninen laskenta
 • Sisäilmaston laadunhallinta
 • Rakennetekniikan erityispalvelut
 • Korjausrakentaminen
 • Hankekehitys ja kilpailutyöt
 • Laitosten käytöstäpoisto ja purku

Korjausrakentaminen

Swecon korjausrakentamisen palvelut kattavat kaikki kiinteistöjen korjaamiseen liittyvät osa-alueet. Asiantuntemuksemme on käytössä hankkeen alkuvaiheista kiinteistöjen ylläpitoon saakka. Toimeksiannot koostuvat pienistä asiantuntijatehtävistä mittavien hankkeiden korjaussuunnittelutehtäviin. Taloyhtiöille tarjoamme suunnittelu-, rakennuttamis- ja viestintätarpeisiin kehitettyjä palveluita.

Sisäilmaston laadunhallintapalveluilla selvitetään kiinteistön nykykunto sekä määritellään korjaustarpeet ongelmien poistamiseksi. Palveluihin sisältyvät myös uudis- ja peruskorjaushankkeiden toteutuksen aikaisen sisäilmateknisen laadun varmistaminen ja jälkiseuranta.

Korjausrakentamisen palveluihin kuuluu mm. energiatekniset selvitykset, hankesuunnittelu, korjausrakennesuunnittelu, kuntotutkimukset ja -selvitykset, rakennuttamis- ja valvontatehtävät sekä tietomallinnus.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_building_service_systems.jpg

PROJEKTEJAMME

Suunnittelemme monipuolisesti kohteita, joissa on turvallista asua, työskennellä ja harrastaa.

OTA YHTEYTTÄ