RAKENNETEKNIIKKA

Rakennukset rakennetaan rakennesuunnitelmilla. Onnistuneen rakentamisen edellytyksenä ovat toimivat, turvalliset, terveet ja kokonaistaloudellisesti optimoidut rakenteet. Suunnittelemme kestäviä rakennuksia, joissa on turvallista asua, työskennellä ja harrastaa. Kokonaisvaltaisella osaamisellamme varmistamme, että rakenteet ovat yhteensopivia rakennuksen tilasuunnittelun ja esteettisten tavoitteiden kanssa. Tietomallintamisen sekä erilaisia olosuhteita ja käyttötilanteita ennustavien simulointien avulla löydämme asiakkaillemme elinkaaritehokkaimmat toteutusvaihtoehdot. Olemme rakennesuunnittelun selkeä markkinajohtaja Suomessa ja palvelumme kattavat kaikki rakennesuunnittelun osa-alueet, kohdetyypit ja materiaalit. Meillä on myös vahvaa kokemusta vaativista kansainvälisistä suunnittelukohteista eri puolilla maailmaa.

PALVELUMME

 • BIM
 • Teollisuusrakentaminen
 • Talonrakentaminen
 • Sillat ja infrarakenteet
 • Betonirakenteet
 • Teräsrakenteet
 • Puurakenteet
 • Julkisivurakenteet
 • Vaativa tekninen laskenta
 • Sisäilmaston laadunhallinta
 • Rakennetekniikan erityispalvelut
 • Korjausrakentaminen
 • Hankekehitys ja kilpailutyöt
 • Laitosten käytöstäpoisto ja purku

Virtuaalisesti ensin – teollisuuslaitosten ja voimaloiden käytöstäpoisto ja purku turvallisemmin

Sweco tarjoaa uudenlaisen ratkaisun mm. ydinvoimaloiden turvalliseen käytöstäpoistoon: digitaalinen kaksonen tukee laitoksen käytöstäpoiston suunnittelua ja toteutusta. Ratkaisu mahdollistaa rakennusjätteiden kierrätyksen maksimoinnin sekä paremman projektin ja riskien hallinnan.

Katso videolta tarkemmin, miten digitaalinen kaksonen toimii! >>

Ydinvoimalaitoksen käytöstäpoistoon ja purkuun tarvitaan riittävät lähtötiedot, mukaan lukien määrät, materiaalit, sijainnit sekä säteilytasot. Näin luomme perustan onnistuneelle ja turvalliselle projektille. Laitoksesta laadittu 3D-malli, digitaalinen kaksonen, tarjoaa nämä tiedot ja mallia voidaan hyödyntää läpi projektin. Virtuaalisen mallin avulla on helppoa ja turvallista kommunikoida ja ymmärtää, mitä on tehtävä, missä, miten ja milloin.

Nykyisen tilanteen, vaihtoehtojen ja mahdollisten skenaarioiden visualisointi tekee digitaalisesta kaksosesta tehokkaan työkalun optimointiin, päätösten tekemiseen sekä turvallisuuden varmistamiseen. Koko käytöstäpoistoprosessin suunnittelu ja toteutus voidaan tehdä turvallisemmin, tehokkaammin ja älykkäämmin.

Autamme asiakkaita ymmärtämään sekä kommunikoimaan monimutkaisia ja vaikeasti ymmärrettäviä asioita helpommin ja läpinäkyvämmin, joka luo luottamusta ja mahdollistaa paremman ja nopeamman yhteistyön sisäisesti sekä eri sidosryhmien kanssa. Digitaalisen kaksosen avulla on myös mahdollista laskea turvallisesti kierrätettävän materiaalin määrä ja arvo tarkemmin.

Swecon ratkaisu tehostaa pistepilvestä tietomalliksi -prosessia sekä digitaalisen kaksosen hyödyntämistä mahdollisimman monessa käytöstäpoiston prosessin ja turvallisuuteen liittyvien asioiden suunnittelussa, visualisoinnissa sekä toteutuksessa.  

SMART SOLUTION FOR NUCLEAR DECOMMISSIONING

 • Projektinhallinta: Optimoi käytöstäpoiston toteutus, todentaminen, simulointi, vaihtoehtojen vertailu ja seuranta (3D/BIM/AR/VR)
 • Riskien hallinta: ajantasaista ja visuaalista tietoa, joka on helppo ymmärtää sekä käyttää koulutuksessa, riskienhallinnassa ja turvallisuuden suunnittelussa
 • Kiertotalous: Mahdollistaa rakennusjätteiden kierrätyksen maksimoinnin
/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_building_service_systems.jpg

PROJEKTEJAMME

Suunnittelemme monipuolisesti kohteita, joissa on turvallista asua, työskennellä ja harrastaa.

OTA YHTEYTTÄ