RAKENNETEKNIIKKA

Rakennukset rakennetaan rakennesuunnitelmilla. Onnistuneen rakentamisen edellytyksenä ovat toimivat, turvalliset, terveet ja kokonaistaloudellisesti optimoidut rakenteet. Suunnittelemme kestäviä rakennuksia, joissa on turvallista asua, työskennellä ja harrastaa. Kokonaisvaltaisella osaamisellamme varmistamme, että rakenteet ovat yhteensopivia rakennuksen tilasuunnittelun ja esteettisten tavoitteiden kanssa. Tietomallintamisen sekä erilaisia olosuhteita ja käyttötilanteita ennustavien simulointien avulla löydämme asiakkaillemme elinkaaritehokkaimmat toteutusvaihtoehdot. Olemme rakennesuunnittelun selkeä markkinajohtaja Suomessa ja palvelumme kattavat kaikki rakennesuunnittelun osa-alueet, kohdetyypit ja materiaalit. Meillä on myös vahvaa kokemusta vaativista kansainvälisistä suunnittelukohteista eri puolilla maailmaa.

PALVELUMME

 • BIM
 • Teollisuusrakentaminen
 • Talonrakentaminen
 • Sillat ja infrarakenteet
 • Betonirakenteet
 • Teräsrakenteet
 • Puurakenteet
 • Julkisivurakenteet
 • Vaativa tekninen laskenta
 • Sisäilmaston laadunhallinta
 • Rakennetekniikan erityispalvelut
 • Korjausrakentaminen
 • Hankekehitys ja kilpailutyöt
 • Laitosten käytöstäpoisto ja purku

Teollisuusrakentaminen

Teollisuusrakentaminen perustuu tilaajan tarpeisiin ja vaatii sitoutuneet suunnittelijat.

Swecolla on runsaasti kokemusta erilaisten raskaan ja kevyen teollisuuden kohteiden suunnittelusta, oli sitten kyse uuden rakentamisesta, korjausrakentamisesta, muutoksesta tai laajentamisesta. Palvelemme asiakkaitamme paikallisesti eri teollisuuspaikkakunnilla Suomessa sekä maailmanlaajuisesti.

Toteutamme rakennetekniikan ratkaisuja kaikille teollisuuden aloille hyödyntäen kokonaisvaltaisesti Swecon monialaisia palveluja.

Nykyaikaisessa rakennusprosessissa hyödynnämme tietomallia hankkeen kaikissa vaiheissa. Tietomallin käyttö parantaa suunnittelun laatua ja tehostaa eri suunnitteluosapuolten välistä viestintää ja yhteistyötä. Mallin avulla voidaan simuloida erilaisia käyttö- ja riskitilanteita ja varmistaa siten rakennejärjestelmän toimivuus ja varmistaa siten prosessin ja rakenteiden yhteensovitus.

Rakennesuunnitteluun liittyy lukuisia osa-alueita, joilla kaikilla on tärkeä rooli tehokkaan, turvallisen ja taloudellisen lopputuloksen saavuttamiseksi. Tuotamme teollisuuskohteisiin lukuisia suunnittelun teknisiä analyysi-, mallinnus-, simulointi-, optimointi-, tarkastus- ja muita erityispalveluita.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_building_service_systems.jpg

PROJEKTEJAMME

Suunnittelemme monipuolisesti kohteita, joissa on turvallista asua, työskennellä ja harrastaa.

OTA YHTEYTTÄ