RAKENNETEKNIIKKA

Rakennukset rakennetaan rakennesuunnitelmilla. Onnistuneen rakentamisen edellytyksenä ovat toimivat, turvalliset, terveet ja kokonaistaloudellisesti optimoidut rakenteet. Suunnittelemme kestäviä rakennuksia, joissa on turvallista asua, työskennellä ja harrastaa. Kokonaisvaltaisella osaamisellamme varmistamme, että rakenteet ovat yhteensopivia rakennuksen tilasuunnittelun ja esteettisten tavoitteiden kanssa. Tietomallintamisen sekä erilaisia olosuhteita ja käyttötilanteita ennustavien simulointien avulla löydämme asiakkaillemme elinkaaritehokkaimmat toteutusvaihtoehdot. Olemme rakennesuunnittelun selkeä markkinajohtaja Suomessa ja palvelumme kattavat kaikki rakennesuunnittelun osa-alueet, kohdetyypit ja materiaalit. Meillä on myös vahvaa kokemusta vaativista kansainvälisistä suunnittelukohteista eri puolilla maailmaa.

PALVELUMME

 • BIM
 • Teollisuusrakentaminen
 • Talonrakentaminen
 • Sillat ja infrarakenteet
 • Betonirakenteet
 • Teräsrakenteet
 • Puurakenteet
 • Julkisivurakenteet
 • Vaativa tekninen laskenta
 • Sisäilmaston laadunhallinta
 • Rakennetekniikan erityispalvelut
 • Korjausrakentaminen
 • Hankekehitys ja kilpailutyöt
 • Laitosten käytöstäpoisto ja purku

Teräsrakenteet

Teräsrakennesuunnittelu on vaativaa erikoissuunnittelua, jossa kärkiosaajamme räätälöidyissä suunnittelutiimeissä toteuttavat kotimaisia ja kansainvälisiä hankkeita yhteistyössä rakennuttajien, rakennusliikkeiden, urakoitsijoiden, laitetoimittajien ja muiden suunnittelualojen kanssa. Swecon suunnittelemia teräsrakennekohteita löytyy jokaisesta maanosasta ja mukana on paljon tunnustusta saaneita kohteita.

Swecon kansainvälinen teräsrakenneosaaminen kattaa talonrakentamisen, teollisuusrakentamisen, voimalaitosten, siltojen, voimajohtolinjojen, mastojen sekä muiden teräsrunkojen ja erityyppisten laitetukien, säiliöiden, siilojen ja kanavien suunnittelun. Swecon teknisen laskennan osastot vastaavat erityisen vaativista suunnittelutehtävistä, kuten muun muassa poikkeuksellisten luonnonilmiöiden simulointi ja olemassa olevien rakenteiden kapasiteettitarkastelu simuloimalla, kun rakennusnormien mukaiset kapasiteetit ylittyvät käyttötavan tai kuormitusten muutosten johdosta.

Tietomallintamisen edelläkävijänä käytössämme ovat uusinta tekniikkaa edustavat tietomallipohjaiset suunnittelujärjestelmät rakenteiden analysointiin, optimointiin, dokumentointiin sekä aikataulujen, kustannusten ja suurten kokonaisuuksien hallintaan. Suunnittelujärjestelmiä kehitetään määrätietoisesti yhdessä asiakkaiden ja ohjelmistotoimittajien kanssa.

Olemme olleet mukana suunnittelemassa useita palkintoja voittaneita kotimaisia ja kansainvälisiä kohteita. Swecon teräsrakenteiden huippuasiantuntijamme ja kansainvälinen asiantuntijaverkostomme mahdollistavat parhaan palvelun kaiken kokoisiin kohteisiin kaikkialla maailmassa.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_building_service_systems.jpg

 • Jani
  Harju
  Seinäjoki, Vaasa
  Yäurgä ivrfgv
 • Jan-Owe
  Sjölund
  Pietarsaari
  +358 400 666 202
  Yäurgä ivrfgv

PROJEKTEJAMME

Suunnittelemme monipuolisesti kohteita, joissa on turvallista asua, työskennellä ja harrastaa.

OTA YHTEYTTÄ