RAKENNETEKNIIKKA

Rakennukset rakennetaan rakennesuunnitelmilla. Onnistuneen rakentamisen edellytyksenä ovat toimivat, turvalliset, terveet ja kokonaistaloudellisesti optimoidut rakenteet. Suunnittelemme kestäviä rakennuksia, joissa on turvallista asua, työskennellä ja harrastaa. Kokonaisvaltaisella osaamisellamme varmistamme, että rakenteet ovat yhteensopivia rakennuksen tilasuunnittelun ja esteettisten tavoitteiden kanssa. Tietomallintamisen sekä erilaisia olosuhteita ja käyttötilanteita ennustavien simulointien avulla löydämme asiakkaillemme elinkaaritehokkaimmat toteutusvaihtoehdot. Olemme rakennesuunnittelun selkeä markkinajohtaja Suomessa ja palvelumme kattavat kaikki rakennesuunnittelun osa-alueet, kohdetyypit ja materiaalit. Meillä on myös vahvaa kokemusta vaativista kansainvälisistä suunnittelukohteista eri puolilla maailmaa.

PALVELUMME

 • BIM
 • Teollisuusrakentaminen
 • Talonrakentaminen
 • Sillat ja infrarakenteet
 • Betonirakenteet
 • Teräsrakenteet
 • Puurakenteet
 • Julkisivurakenteet
 • Vaativa tekninen laskenta
 • Sisäilmaston laadunhallinta
 • Rakennetekniikan erityispalvelut
 • Korjausrakentaminen
 • Hankekehitys ja kilpailutyöt
 • Laitosten käytöstäpoisto ja purku

Vaativa tekninen laskenta

Korkeasti koulutetut osaajat ja markkinoiden parhaat työkalut takaavat onnistumisen teknisessä laskennassa.

Teknisen laskennan asiantuntijamme tekevät vaativia lujuus- ja värähtelyanalyysejä, virtauslaskentaa, rakennusfysiikan laskentatehtäviä, kantavien rakenteiden optimointia sekä muita tuotekehityksen ja tutkimuksen laskentatehtäviä.

Moderneilla työkaluilla erilaisia konstruktioita voidaan helposti vertailla keskenään sopivan vaihtoehdon löytämiseksi. Simuloimalla voidaan tutkia myös sellaisia ilmiöitä ja tilanteita, joiden tarkastelu muuten olisi mahdotonta tai liian kallista. Olemme edelläkävijöitä kantavien rakenteiden optimoinnissa, joka on luonnollinen jatke rakenteiden tietokoneavusteiselle simuloinnille. Optimoinnissa ei tyydytä olemassa olevien suunnitelmien keskinäiseen vertailuun, vaan tuotetaan uusia entistä parempia konstruktioita.

Palveluihimme kuuluvat muun muassa dynaamiset tarkastelut, kantavien rakenteiden optimointi, lujuuslaskenta ja FEM-analyysit, seismiset analyysit, palotekniset laskennat, rakennusfysiikkatarkastelut, stabiliteettitarkastelut, virtauslaskenta sekä erilaiset simuloinnit.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_building_service_systems.jpg

PROJEKTEJAMME

Suunnittelemme monipuolisesti kohteita, joissa on turvallista asua, työskennellä ja harrastaa.

OTA YHTEYTTÄ